Sök utbildning:

Studiekanalen i sociala medier

 

knapp_sk_twitter 
 

Prenumerera på våra nyheter via RSS

Teknikprogrammet med inriktning Produktionsteknik - Bäckadalsgymnasiet - Jönköping

Utbildare/skola

Bäckadalsgymnasiet

Kommun(er)

Jönköping

Hemsida

Klicka här

Utbildningspresentation

Teknikprogrammet med inriktning Produktionsteknik - Bäckadalsgymnasiet - Jönköping

Teknikprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med teknik och tekniska processer.
Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i teknik och naturvetenskap på högskola
och universitet. Du får även högskolebehörighet till fler områden.
På vårt teknikprogram har vi en modernt utvecklad experimentverkstad där vi testar och
tillämpar de tekniska teorierna under realistiska former.
Bäckadalsgymnasiet är ett certifierat Teknikcollege. Det innebär en kvalitetsstämpel av
både Teknikprogrammet och det Industritekniska programmet, vilket ger oss goda kontakter
med industrin och stöd av företag i branschen.
Vi har ett etablerat samarbete med Ingenjörshögskolan i Jönköping där vi bland annat
genomför vissa av våra laborationer.

Produktionsteknik

Du lär dig om produktion och företagande samt om automation och styrning av produktionsprocesser.
Vilka processer måste fungera för att man ska kunna tillverka en vara? Vilken utrustning
och vilken kunskap måste man ha för att klara denna process? I de tekniska momenten i
denna inriktning fördjupar vi oss i dessa frågeställningar.
Du får även pröva på att använda marknadens mest moderna tillverkningsmaskiner.

 

Det här lär du dig på programmet

Du utvecklar dina kunskaper i teknik, fysik, kemi och matematik med fokus på tekniska
processer. Du lär dig att se sambanden mellan de olika delarna när teknik utvecklas och
förstå hur teknikutveckling sker i samhället. Du studerar både befintlig teknik och utvecklingen
av ny teknik.

Så är programmet upplagt

På Teknikprogrammet är de gymnasiegemensamma ämnena: engelska, historia, idrott och
hälsa, matematik, religionskunskap, samhällskunskap och svenska eller svenska som andraspråk.
På de högskoleförberedande programmen läser du fler teoretiska kurser än på yrkesprogrammen.
Programgemensamma karaktärsämnen är: fysik, kemi och teknik.
Du får möjlighet att specialisera och bredda dig ytterligare inom programmet.
Det kallas programfördjupning.
Du gör även ett individuellt val. Utifrån det kursutbud som erbjuds, väljer du vad du vill
läsa.

Arbetsformer

På programmet söker och bearbetar du information källkritiskt. Du utgår från realistiska
exempel som du löser enskilt eller tillsammans med andra, ofta i projektform. Du tränar din
förmåga att utveckla nya och kreativa lösningar, och lär dig mer om möjligheterna att driva
ett eget företag.
Du tränar dig i att analysera, modellera, simulera, rimlighetsbedöma, utveckla,
se samband, dra slutsatser och argumentera, för att bättre förstå tekniska system.

Gymnasiearbete

I slutet av Teknikprogrammet ska du göra ett gymnasiearbete. Där får du formulera en frågeställning,
planera, genomföra och utvärdera ett större arbete som utgår från viktiga kunskapsområden
på programmet.

Entreprenörskap

Programmet genomsyras av entreprenörskap. Du kommer att ha möjlighet att driva UFföretag.
Internationalisering
Bäckadalsgymnasiet strävar mot en hög grad av internationellt utbyte inom alla våra
program.

Att tänka på

Om du vill ha särskild behörighet till en viss högskoleutbildning är det viktigt att du planerar
dina studier. Kontakta en studie- och yrkesvägledare om du vill studera vidare på högskolan.
Du har alltid rätt att, inom det individuella valet, välja ytterligare en kurs i idrott och hälsa
och en estetisk kurs.