Sök utbildning:

Studiekanalen i sociala medier

 

knapp_sk_twitter 
 

Prenumerera på våra nyheter via RSS

Kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp - HIG

Utbildare/skola

Högskolan i Gävle

Kommun(er)

Gävle

Hemsida

Klicka här

Utbildningspresentation

Kompletterande pedagogisk utbildning, 90 högskolepoäng

Har du en grundläggande högskoleutbildning som innehåller skolämnen? Funderar du på att bli lärare? Kompletterande pedagogisk utbildning ger dig möjlighet att bli behörig ämneslärare i grundskolans årskurs 7-9 eller gymnasiet beroende på hur många högskolepoäng du har i respektive ämne.

Om den kompletterande pedagogiska utbildningen vid Högskolan i Gävle

Den kompletterande pedagogiska utbildningen innehåller kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan inklusive ämnesdidaktik samt verksamhetsförlagd utbildning. Programmet omfattar 90 högskolepoäng vilket innebär 1,5 års heltidsstudier. Varje termin innehåller verksamhetsförlagd utbildning. Kurserna i den utbildningsvetenskapliga kärnan ger dig de kunskaper och färdigheter som du behöver för att kunna arbeta som behörig lärare, bland annat skolans demokratiska uppdrag, utveckling, bedömning och betygsättning samt pedagogisk ledarskap.

Vid Högskolan i Gävle kan du bli ämneslärare genom att gå den kompletterande pedagogiska utbildningen om du har avslutade kurser i ett relevant skolämne. Om du har ytterligare ämnen i din utbildning som också är relevanta skolämnen får du undervisningsbehörighet även i dem, under förutsättning att du har tillräckligt många högskolepoäng i vart och ett av dessa ämnen samt att kurserna du har gått motsvarar de krav som ställs på undervisningsämnet i skolan.

För att uppfylla examenskraven för grunskolans årskurs 7-9 behöver du ha minst 90 högskolepoäng i ett av ämnena. Om du har ytterligare ett eller två ämnen ska du ha minst 45 högskolepoäng i vart och ett av dessa ämnen.

För att uppfylla examenskraven för gymnasieskolan behöver du ha minst 120 högskolepoäng i ett av ämnena. Om du har ytterligare ett ämne ska du ha minst 90 högskolepoäng i det ämnet.

Efter den kompletterande pedagogiska utbildningen vid Högskolan i Gävle

Beroende på antalet högskolepoäng i utbildningen ger den kompletterande pedagogiska utbildningen behörighet i att undervisa i ett, två eller tre ämnen i grundskolans årskurs 7-9, alternativt att undervisa i ett eller två ämnen i gymnasieskolan.

Examen

Ämneslärarexamen

Ansökan och behörighet

Intresserad av den kompletterande pedagogiska utbildningen vid Högskolan i Gävle?

Behörighetskrav:

Urval:
Särskilt urval

Anmälan:
Sista anmälningsdag är 15 april

För mer information om utbildningen samt ansökan fyll i en intresseanmälan nedan.