Sök utbildning:

Studiekanalen i sociala medier

 

knapp_sk_twitter 
 

Prenumerera på våra nyheter via RSS

Biblioteks- och informationsvetenskap - kandidatprogram - Umeå universitet

Utbildare/skola

Umeå universitet

Kommun(er)

Umeå

Utbildningspresentation

Biblioteks- och informationsvetenskap - kandidatprogram - Umeå universitet 90 HP

Om programmet

Kandidatprogrammet i Biblioteks- och informationsvetenskap vänder sig till dig som vill arbeta med kultur- och informationsförmedling på bibliotek och med information inom företag, myndigheter och organisationer. Du kanske vill arbeta som barnbibliotekarie, skolbibliotekarie eller som chef på ett folkbibliotek. Du kan också arbeta som bibliotekarie eller informationsspecialist på företag, myndigheter och inom högskolesektorn. På programmet skaffar du dig de kunskaper du behöver.

Programmet är en påbyggnadsutbildning. För att vara behörig till programmet skall du ha grundläggande behörighet, Sv B/En B samt 90 hp i avslutade kurser. Kurserna kan vara på A-nivå.

Programmet omfattar 3 terminers studier på heltid vid Campus i Umeå.

Så läser du

Undervisningen bedrivs framförallt i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar. På vissa delar av momenten arbetar du självständigt och ibland med handledning av lärare. Skriftlig och/eller muntlig examination sker löpande eller i slutet av momenten oftast i form av hemtentor. Undervisningen bedrivs på svenska. Viss kurslitteratur är på engelska. På första terminen får du en introduktion i ämnet biblioteks- och informationsvetenskap. Därefter studerar du hur informationsförmedlingen vuxit fram och fungerar inom kultur, utbildning, vetenskap och teknik.

Andra terminen inleds med informationsteknik för kunskapsorganisation och informationssökning. Vidare studerar du principer och metoder för att organisera, söka och förmedla information och du får även möjlighet att praktiskt arbeta med referensarbete på ett bibliotek.

Den tredje terminen studerar du analys och utvärdering av informationstjänster. Teorier och metoder för utvärdering behandlas inledningsvis och följs sedan upp med ett självständigt examensarbete.

Det här kan du jobba med

Efter utbildningen kan du exempelvis arbeta som bibliotekarie på kommunbibliotek, skolbibliotek eller forskningsbibliotek. Du kan arbeta som barnbibliotekarie eller kanske som skolbibliotekarie där du arbetar tillsammans med lärare och elever. Du kanske sitter med i skolans ledningsgrupp och har chefsansvar på biblioteket. Du kan också arbeta med information inom företag, myndigheter och organisationer. Arbetet kan också vara inriktat på vägledning vid användandet av olika sökverktyg och utbildning i informationssökning.

Utbildningen ger dig också möjlighet att fortsätta dina studier på vårt ettåriga magisterprogram och i nästa steg fortsätta med studier på forskarutbildning i biblioteks- och informationsvetenskap.