Sök utbildning:

Studiekanalen i sociala medier

 

knapp_sk_twitter 
 

Prenumerera på våra nyheter via RSS

Arkitektprogrammet - Umeå universitet

Utbildare/skola

Umeå universitet

Kommun(er)

Umeå

Utbildningspresentation

Arkitektprogrammet - Umeå universitet 300 HP

Om programmet

Vill du skapa framtidens hållbara och innovativa byggnader och städer? Arkitektprogrammet på Sveriges nyaste arkitekthögskola utbildar arkitekter på Konstnärligt campus där konstnärliga och vetenskapliga perspektiv sammanförs.

Arkitekthögskolan vid Umeå universitet startade sin verksamhet hösten 2009 och är ett laboratorium för att utforska och skapa arkitektur. Här utbildas framtidens arkitekter genom konstnärliga processer och integrerad design i en internationell studiemiljö. Hållbarhet och resursmedvetenhet är viktiga inslag i utbildningen.


Så läser du

Undervisningen består i huvudsak av projektarbete med handledning, såväl i grupp som individuellt. Genom projektarbetet integrerar du och tillämpar dina teoretiska och vetenskapliga kunskaper med konstnärliga metoder och du presenterar dina projekt med bl.a. modeller och skisser. Under hela utbildningstiden spelar de återkommande kritiktillfällena av projekten en stor roll. Kurser i bl.a. arkitekturteori, arkitekturhistoria och teknologi stödjer projektarbetet och löper parallellt under terminerna. Många föreläsningar ges av internationellt yrkesverksamma arkitekter, konstnärer och forskare från andra discipliner. Det konstnärliga perspektivet är viktigt och du arbetar mycket med praktiska och konstnärliga övningar och designprocesser i verkstad och ateljé. Varje student har en egen arbetsplats i skolans studio. Arkitektstudenter från andra högskolor, nationella och internationella, erbjuds att läsa de två avslutande åren på utbildningen i form av masterprogram.

Det här kan du jobba med

Utbildningen leder till en arkitektexamen vilket innebär att du kan arbeta som arkitekt i privat eller offentlig sektor, nationellt eller internationellt.