Sök utbildning:

Studiekanalen i sociala medier

 

knapp_sk_twitter 
 

Prenumerera på våra nyheter via RSS

Sommarkurs med ett livsfarligt innehåll, Västerås

Utbildningspresentation

Sommarkurs med ett livsfarligt innehåll, Västerås

DEN HÄR KURSEN ÄR LIVSFARLIG DEN KOMMER ATT FÖRÄNDRA DITT LIV

VILL DU SKAPA ETT LEVANDE LIV??????

HUR LEVER DU NU??????? ÄR DITT LIV EN PLIKT & EN KAMP??????

Vi lever i ett informationssamhälle med högt tempo, snabba förändringar och mycket prylar. Vi utsätts för ett enormt livsbrus genom vår sociala omgivning, media, reklam, familjen, vänner, arbets eller studiekompisar och deras medvetna samt omedvetna krav och förväntningar varje vaken minut får vi ett budskap som talar om för oss hur vi ska leva, vara och se ut och vilka saker och prylar du ska ha, detta styr och begränsar hela vårt liv till att vara en slavar och robotar under de krav och förväntningar som vårt samhälle byggt upp. Du följer alla dessa signaler blint för det har du fått lärt dig att det ska du göra för det bestämmer dina livslögner och din anpassningsförmåga. Detta innebär att du lever ett liv bara utifrån vad dina skolkamrater, arbetskamrater, kompisar, reklamen, grannarna, släkten samt vad all annan påverkan anser. Du har egentligen inget eget liv.

Följ shamanens väg - hitta din livsväg

Den du är bestäms av vad du HAR, GÖR SAMT PRESTERAR inte efter vem du är, det som styr är ekonomi, tid, det materiella, massmedia, reklam rationellt tänkande. Ditt liv går ut på att du försöker att anpassa dig till att vara som din sociala omgivning anser att du ska vara. Där vi hela tiden bedöms utifrån vad vi presterar, gör och har. Vi "spelar olika roller" där vi är en marionetter som konsumerar oss till en identitet för att passa in inom vårt samhälles ramar och inte sticka ut, för då blir vi inte accepterade, vi måste köpa och ha vissa prylar annars hamnar vi utanför den sociala gemenskapen som är uppbyggd på konsumtion. Vi vet inte vilka vi är möjligtvis vilka roller vi spelar. Den sociala omvärldens krav och förväntningar styr därför hela vårt liv. Mer eller mindre omedvetet försöker vi att leva upp till vad vi tror andra förväntar sig av oss. Genom att spela olika roller blir du, osann, oärlig, falsk, osäker, rädd, trångsynt, begränsad, avundsjuk, överanpassad, återhållsam, planerande.

Din anpassningsförmåga innebär att du blir en slav och robot under de krav och förväntningar vårt samhälle har byggt upp. Du är en marionett utan någon aning om vem du innerst inne är och vill vara eller hur du vill leva. Därför sätter du på dig sociala masker för att andra inte ska märka att du inte är vad du låtsas vara. Din anpassningsförmåga har lärt dig att leva ditt liv i ständig strävan efter att försöka tillfredsställa andras krav och förväntningar, och att anpassa dig för att bli accepterad och att ingå i gemenskapen och att bli omtyckt, därför spelar du olika roller, du har ingen som helst uppfattning om vilken du är, möjligen vilka roller du spelar utan att reflektera vad som känns rätt för dig, du följer bara med och rättar in dig i ledet. ELLER?????

Stressen har blivit en del av vår vardag. Men nu är det dags att stanna upp. Vi försöker att ha mer, göra mer, vara mer än den vi är och behöver.? Vi människor av i dag är oerhört splittrade, vi ska göra flera saker samtidigt och har uppenbara svårigheter att koncentrera oss. En indisk vis man liknade den västerländska människans tanke vid en berusad apa, som är biten i benet av en skorpion och besatt av en djävul.

Stressen har tagit över våra liv. Den gör oss sjuka, slår mot vår ekonomi och river djupa sår i våra magar och i vår själ. Undersökning på undersökning slår fast att svenskarna känner sig mer stressade än någonsin. Från vaggan till graven. Tiden räcker inte till. Och kraven bara ökar. Vi ska vara multikompetenta och flexibla, snygga, effektiva, rika, omtänksamma , goda föräldrar, förverkliga oss själva och förändra världen. Ändå finns det inget som tyder på att stressen minskar. Politikerna pratar inte längre om arbetstids förkortning. I stället ska vi arbeta mer och längre, föda fler barn och fortsätta att utbilda oss.

Stressen och oron handlar inte bara om oss själva. Globaliseringen gör att vi bekymrar oss om omvärlden. En värld som blivit än mer svårbegriplig. Osäkerheten inför framtiden ökar också av att varslen duggar tätt, främst på orter som redan lider av arbetslöshet och utflyttning. Stress drabbar alla. Redan när vi föds är det bråttom att ta sig från BB. Barn och ungdomar tvingas dra upp tempot för att hänga med vuxenvärlden. Inte ens ålderns höst ger oss ro. Mycket av vår stress kommer av att vi känner av de krav som omgivningen t ex samhället, arbetsplatsen ställer på oss, kraven inom familjelivet eller de krav som vi ställer på oss själva. Vi blir värderade efter vad vi gör, har och presterar i stället för den vi är. Vi duger inte om vi inte gått den eller den utbildningen. Vi måste vara så duktiga. Att vara arbetslös eller sjukskriven är i mångas ögon inte fint. Vi måste ju göra rätt för oss.

Vi ställer in autopiloten och allt rullar bara på. Varje sekund, minut, timme, dag, vecka, månad samt år är lika utan att vi funderar över vad det verkligen är som vi vill ha ut av våra liv, vilket liv vill vi egentligen leva och ställa oss frågorna: Vem är jag ? Vad innebär det att leva ? Vad lever jag egentligen för ? Vem vill jag vara ? Vem vill jag bli ? Vart är jag på väg ? Är det bara för att skaffa oss en familj och konsumera oss till ett liv eller är det någonting annat vi verkligen vill, det är den stora frågan. På frågan är vi är nöjda med vårt liv eller inte svarar 90 % att de inte är det, och då är frågan. Varför gör vi ingenting åt detta ? Men, det går inte säger de, då allt bara rullar på.

NU FINNS MÖJLIGHETEN FÖR DIG ATT SKAPA ETT EGET LEVANDE LIV!!!!!!!

1. Hitta din Passion
2. Hitta Vad du egentligen brinner för
3. Hur du egentligen vill leva
4. Hur du egentligen vill vara
5. Vad du egentligen vill göra med ditt liv
6. Vad det egentligen är som det viktigaste i ditt liv
7. Hitta dina inre drivkrafter
8. Hitta dina inre styrkor
9. Vad gör just dig unik
10. Hitta din Självkänsla
11. Hitta din inre tillit
12. Identifiera ditt Livssyfte
13. Identifiera din Livsvision
14. Vad har du för Budskap
15. Lär dig att Leva din livsdröm
16. Gör en vägplan för ditt liv

VILL DU UPPLEVA DETTA VÄLKOMMEN PÅ DENNA SOMMARKURS
DEN 1-6 JULI I VÄSTERÅS PÅ RÄVNÄS KURSGÅRD
KOSTNAD 3.500 kr Inkl. Kost & Logi

ANMÄLAN & FRÅGOR Kjell Haglund 0705-777 567
Mail: krigare.kjellhaglund@hotma​il.com

Under den här kursen så kommer du att få uppleva intensiva, spännande, roliga och glädjefyllda dagar åt att utforska dig själv och din själ samt dina tankar och ditt liv, undersöka vad som kanske hindrar dig från att leva ett lyckligt liv och vara den du är och leva det liv du vill leva. Vi kommer att besöka varje skrymsle djupt inom oss själva för att upptäcka vad vi och vår själ verkligen vill så att vi kan börja skapa det liv vi vill leva och styra våra fantastiska inre resurser i riktning mot det, dels att identifiera, utforska och lösa upp dina mönster som hindrar dig från att leva i den kraft, passion och glädje som vi innerst inne önskar. I en atmosfär av respekt, varsamhet och kärlek tar vi reda på hur du stoppar dig själv och vad du kan göra för att släppa kreativiteten och skaparkraften fri i samklang med världen i stället för i strid med den! Kursen är uppbyggd som en process där samspelet mellan själen, tanke och agerande används för att skapa balans i livet, kropp och sinne. Detta är en kurs att verkligen hämta kraft ur, fylld med djupaste allvar, många aha-upplevelser och insikter samt mycket glädje.

Detta är en kurs om hur du själv blir den skapande kraften i ditt liv. Ett kurs fylld av kunskap, skratt och spännande tankar om att göra val som kan komma att förändra ditt liv. Som du tänker, så blir det. Det är med dina tankar all förändring startar. Vi vill ge dig konkreta verktyg för hur du kan låta din själ välja tankar och attityder som ger dig styrka. Vi vill visa hur du undgår att bli offer för andra eller för omständigheterna.
Vi har alla friheten att följa vår längtan och skapa vårt eget lyckliga liv. Vi har alla möjligheten att leva ett Levande liv med passion, glädje och Meningsfullhet Ändå tycks det saknas i våra liv. Har du frågat dig varför elden inte brinner i ditt hjärta, själ och kropp?

Är det för att du lever i ditt huvud, avskärmad från din själ? Är det för att du är påverkad av din omgivning och inte lever ditt eget liv utifrån din själ? Är det för att du inte tar dig själv på allvar eller för att du saknar mod att ta kontakt med din själ så att du kan hitta sanningen om ditt liv. Eller handlar det om att du blivit sårad i det förflutna och slutit ditt hjärta och din själ? Eller är du rädd att släppa kontrollen och ge dig hän till din själ., för om du har passion så vet du inte vart den elden för dig?

För att leva passionerat behöver du vara förankrad i din själ så att du kommer i kontakt med det du brinner för. Livet börjar i din själ och det är också här vi kommer att börja. Du får bryta mönster som begränsar dig och släppa roller som inte tjänar dig. Du får ge din själ den uppmärksamhet den behöver så att du kan möta dig själv på djupet. För många innebär det en stor befrielse, för andra en utmaning att närma sig sin själ.

Om du följde din själ, hur skulle ditt liv gestalta sig då? Varje människa har en något unikt att bidra med till världen. Syftet är att du ska bli medveten om just det som din själ längtar efter. Det ligger i vår natur att sträva efter helhet och passion och det får vi bara om vi är i kontakt med vår själ, då för vi samman vår, andliga, själsliga, fysiska, mentala, och emotionella energi. När du är integrerad och medveten om vem du är och vad du vill, så lever, känner, tänker och handlar du utifrån din sanna natur. Under denna kurs så vill vi ge dig redskapen så att du kan leva ett lyckligt liv genom att komma i kontakt med din själ så att du kan hitta din inre passion.

Ansökan och behörighet

När: den 1 juli kl. 15:05 till den 6 juli kl. 15:00 i UTC+02.

Västerås Rävnäs Kursgård