Sök utbildning:

Studiekanalen i sociala medier

 

knapp_sk_twitter 
 

Prenumerera på våra nyheter via RSS

Sommarkurs Lär dig leva här och nu i Mindfulness i Hässleholm

Utbildningspresentation

Sommarkurs Lär dig leva här och nu i Mindfulness i Hässleholm

Välkommen till en kurs som handlar om att träna oss i att vara i varje ögonblick - att leva fullt ut. Det är i nuet vår fulla potential finns. Krav, vanor och livsmönster gör att vi inte är i kontakt med oss själva, det orsakar stress, spänningar och ohälsa. Under kursen får du möjlighet att bli mer medveten för att kunna njuta mer av livet, skapa bättre relationer och utvecklas. Avsikten och syftet med den här kursen, är att erbjuda dig redskap med vars hjälp du kan börja leva mer medvetet i nuet, då nuet är den enda del av livet som du kan påverka. Det är i nuet som vi styr vi våra liv - insikt över nuet leder till insikt över våra liv.

Följ shamanens väg - hitta din livsväg 

Kan vi lära oss styra det vi uppmärksammar kan vi också styra våra tankar, känslor och handlingar. Kraften att leva här och nu är enorm. Det är mindfulness. Genom medveten träning av att leva och vara i vårt här och nu kan du, istället för att reagera utifrån ditt "gamla" livsmönster i olika situationer, börja agera i nuet med en högre grad av valfrihet och flexibilitet än tidigare, då sanningen om ditt liv finns här och nu. Träning i medveten närvaro här och nu medför också att vår stress minskar och att vår livskvalitet ökar. Genom träning i medveten närvaro här och nu, blir vi mer öppna för det som händer och förstår våra egna reaktioner bättre, och vi kan därigenom börja göra mer kloka och aktiva val. Vilket innebär att vår valfrihet och flexibilitet ökar. Vi lär oss att börja lyssna på oss själva och lär oss att agera utifrån vår egen inre sanning som finns i nuet, och inte som nu att vi hela tiden anpassar oss till omständigheterna och lever utifrån våra "gamla" livsmönster.

Trots en snabb utveckling och kraftig förbättring av den materiella välfärden under de senaste decennierna, så mår vi sämre och sämre och lidandet ökar kraftigt i stora delar av västvärlden. Orsakerna till detta förhållande är komplexa och har många orsaker. Under mina år i arbetet med människor som ha mått dåligt, så har jag sett att det största orsaken till detta lidande är ofta personens livsmönster, som innebär, att dessa sitter fast i sina tankar om hur livet bör vara samt att dessa är försjunken i det förflutna eller oroar sig för framtiden det går i en cirkel.. Det som har hänt kan vi inte påverka, vi kan bara förhålla oss till det på olika sätt. Att acceptera det som hänt är ett funktionellt sätt att hantera tillvaron. Att vi lär oss att acceptera verkligheten som den är, oavsett om vi tycker om det som har hänt eller inte, eftersom vi inte längre kan påverka det. När det gäller framtiden så kan vi bara påverka den genom att agera och vara medveten i nuet, detta innebär att om vi oroar oss i nuet, så blir hela vår framtid orolig.

Om vi inte ser och accepterar verkligheten som den är här och nu, blir det omöjligt att påverka den.När vi tillämpar medveten närvaro i nuet och acceptans blir vi mer observatörer och aktörer än offer för den verklighet vi möter. Genom att ha en accepterande grundinställning inom oss blir vi mer öppna och flexibla och kan lättare hitta lösningar på våra "problem". Vårt agerande bör i så fall vara i enlighet med våra inre önskningar och vår inre sanning här och nu.Avsikten och syftet med den här kursen, är att erbjuda dig redskap med vars hjälp du kan börja leva mer medvetet i nuet, då nuet är den enda del av livet som du kan påverka.

Jag vill även öka din medvetenhet om vad som pågår i dig och i din omvärld. Genom medveten träning kan du, istället för att reagera utifrån ditt "gamla" livsmönster i olika situationer, börja agera i nuet med en högre grad av valfrihet och flexibilitet än tidigare, då sanningen om ditt liv finns här och nu.Träningen i medveten närvaro och att leva här och nu handlar inte om att komma någonstans, utan helt enkelt om att bli medveten om var du är här och nu och tillåta dig att vara som du är här och nu. Genom träning i medveten närvaro här och nu, blir vi mer öppna för det som händer och förstår våra egna reaktioner bättre, och vi kan därigenom börja göra mer kloka och aktiva val. Vilket innebär att vår valfrihet och flexibilitet ökar.

Vi lär oss att börja lyssna på oss själva och lär oss att agera utifrån vår egen inre sanning som finns i nuet, och inte som nu att vi hela tiden anpassar oss till omständigheterna och lever utifrån våra livsmönster. Träning i medveten närvaro här och nu medför också att vår stress minskar och att vår livskvalitet ökar.Våra livsmönster gör att vi ofta har svårt att landa i oss själva och vara i nuet. Allt fler av oss ägnar större delen av vårt liv åt att antingen bearbeta det förflutna eller planera för framtiden. Vi är vana att försöka vara alla till lags, inte ta våra egna behov, önskningar och drömmar på allvar, det är lättare att sätta omgivningens behov före våra egna. När vi inte är helt tillfredställda med våra liv tror vi ibland att det är de yttre förändringarna vi behöver eller att andra ska ändra sig, men i själva verket är det när vi själva växer som det också sker förändringar i vår omgivning.Genom att i en ökande grad försjunka i det förflutna eller oroa oss för en framtid som ännu inte inträffat, minskar våra möjligheter att ägna tiden åt det som sker här och nu.

Drivkraften är ofta att vi hoppas, önskar och tror oss finna en annan och bättre livssituation som mer stämmer överens med hur vi skulle vilja ha det. Ett sådant tankemönster medför dock att vi i allt högre grad riskerar att blunda för nuets rikedom. Nuet är i själva verket den enda tid vi har för att leva, växa, känna, uppleva och förändras, nuet är det enda vi kan påverka. Det är i nuet vår fulla potential finns. Krav, vanor och livsmönster gör att vi inte är i kontakt med oss själva, det orsakar stress, spänningar och ohälsa. Under kursen får du möjlighet att bli mer medveten här och nu för att kunna njuta mer av livet, skapa bättre relationer och utvecklas. Kursen ger dig även en möjlighet för dig att bli mer medveten om dig själv för att bättre kunna hantera din vardag på ett konstruktivt sätt samt ge en fördjupad självkännedom.

Kursens handlar om att träna dig i att vara i varje ögonblick, att leva fullt ut. Kvaliteten på dina ögonblick avgör kvaliteten på ditt liv:Kursens handlar om att träna oss i att vara i varje ögonblick - att leva fullt ut. Det är i nuet vår fulla potential finns. Krav, vanor och livsmönster gör att vi inte är i kontakt med oss själva, det orsakar stress, spänningar och ohälsa. Under kursen får du möjlighet att bli mer medveten för att kunna njuta mer av livet, skapa bättre relationer och utvecklas.Vi är vana att försöka vara alla till lags, inte ta våra egna behov, önskningar och drömmar på allvar, det är lättare att sätta omgivningens behov före våra egna. När vi inte är helt tillfredställda med våra liv tror vi ibland att det är de yttre förändringarna vi behöver eller att andra ska ändra sig, men i själva verket är det när vi själva växer som det också sker förändringar i vår omgivning.I en avspänd, lekfull och tillåtande atmosfär använder vi oss av olika verktyg som hjälper oss att se en ny bild av oss själva växa fram.

Genom att t.ex. lära oss att andas rätt så kommer man hela tiden tillbaka till sig själv och nuet. Att leva i nuet ger kraft, frihet, glädje och kreativitet. Det enda som begärs av dig är en villighet att möta dig själv och uppleva nuet fullt ut. Livet är hela tiden NU, vi kommer att träna om och om igen att bara vara i ögonblicket. Ju mer man är i ögonblicket ju mer vila och sinnesro kan man finna i livet. Stress och oro kommer bl a av att vi hela tiden befinner oss i dåtid eller framtid, men vi kan ju aldrig vara någon annanstans än HÄR & NU. Det är i nuet du kan bearbeta det förflutna. Ge akt på ditt handlande, reaktioner, humör, tankar, känslor, rädslor och önskningar, det är det förflutna i dig. Om du kan titta på det utan att döma, bearbetar du den förflutna genom styrkan att vara i nuet. I en period är vi i tystnad för att integrera upplevelserna.

Under helgkursen kommer vi att använda oss av olika andningsövningar.Övningar för att öka den medvetna närvaron i vardagen. Övningar för att öka den medvetna närvaron av dina känslor. Övningar för att lära dig acceptans samt medvetenhet. Övningar för att lära dig mental styrka och avspänning. Övningar i kroppsmedvetenhet samt andningsmedvetenhet. Guidade, gående samt tysta Meditationer, och du kommer även att få stifta bekantskap med din inre kraft genom Afro Power dance (Afrikansk inspirerad dans) samt Pow Wow Power dance (Indianinspirerad dans) med sång och rörelser. Teori samt samtal i olika gruppsammansättningar.

kursens innehåll:

Tekniker för fysisk och mental avspänning
Tekniker för att arbeta med andningen.
Tekniker för öka den medvetna närvaron i vardagen
Tekniker för att öka den medvetna närvaron av sina känslor
Tekniker för att lära sig acceptans samt medvetenhet
Tekniker för snabbmeditationer
Utbilda sig inom Zen meditation
Utbilda sig till Qi-Andnings instruktör
Praktiska metoder som ökar förmågan att hantera stress.
Kroppsmedvetenhet samt andningsmedvetenhet
Guidade, gående samt tysta Meditationer
Att upptäcka och utveckla sin inre kapacitet
Att skapa mer balans, insikt och lugn i sitt liv
Att aktivt förbättra sin hälsa
Teori samt samtal i olika gruppsammansättningar.

Stärkande och avslappnande kroppsövningar
Power Qi Gong
Afro Power dance (Afrikansk inspirerad dans)
Pow Wow Power dance (Indianinspirerad dans)
7 Lotusblommorna (Lätt Yoga)
Klangmeditationer
Guidade meditationer
Frigörande dans enligt de 5 Elementen
Frigörande dans enligt Yin & Yang
De 5 Tibetanerna

I en avspänd, lekfull och tillåtande atmosfär använder vi oss av olika verktyg som hjälper oss att se en ny bild av oss själva växa fram. Genom att t.ex. lära oss att andas rätt så kommer man hela tiden tillbaka till sig själv och nuet. Att leva i nuet ger kraft, frihet, glädje och kreativitet. Det enda som begärs av dig är en villighet att möta dig själv och uppleva nuet fullt ut.

Kursen vänder sig till alla som vill vidare i livet och utvecklas till den dom är, alla är välkomna nybörjare som gamla samt till dig som vill lära dig hantera och bemöta stress av olika slag, som känner oro eller trötthet, har sömn svårigheter, är utmattad eller utbränd, har huvudvärk eller andra fysiska symptom, vill lära dig meditera, lära dig att andas rätt, bli mera medveten samt finna mer glädje och balans i livet eller helt enkelt vill höja din livskvalitet.

Du får även med dig ett 10 veckors program hem som innehåller:

* Dagliga hemuppgifter under 10 veckor
* Faktahäfte om Mindfulness och de tio veckornas träning.
* 2 st. CD - skivor med enkla meditationsövningar.
* Utvecklingsdagbok som hjälper dig att följa din dagliga träning.
* Instruktioner för olika meditationstekniker.
* Instruktioner för ett stort antal andningsövningar.
* Övningar för att öka den medvetna närvaron i vardagen
* Övningar för att öka den medvetna närvaron av dina känslor
* Övningar för att lära dig acceptans samt medvetenhet.
* Övningar för att lära dig mental styrka och avspänning.
* Övningar i kroppsmedvetenhet samt andningsmedvetenhet.

Ansökan och behörighet

När: den 12 juli kl. 18:00 till den 14 juli kl. 15:00 i UTC+02.

Var: Hässleholm​ Bjärnum kursgård