Sök utbildning:

Studiekanalen i sociala medier

 

knapp_sk_twitter 
 

Prenumerera på våra nyheter via RSS

Allmän linje - Albins folkhögskola - Landskrona

Utbildare/skola

Albins folkhögskola

Kommun(er)

Landskrona

Utbildningspresentation

Allmän linje - ett bra alternativ - Albins folkhögskola

På Albins folkhögskola, allmän linje, kan du läsa in gymnasiet. Det är ett alternativ till KomVux och ungdomsgymnasium.

På Albins införs succesivt under VT och HT 2012 iPad2. Läs villkoren genom att klicka på den röda texten. Förtydligande av avtal, klicka här

Vi utgår ifrån deltagaren och formar studietakt och arbetssätt utifrån dina intressen, förutsättningar och behov. Vi arbetar i små grupper, max 20 elever i varje, varvar teoretiska diskussioner och forskning med praktiskt arbete. Istället för prov får du göra olika inlämningsarbeten.

Du kan välja mellan två olika studienivåer, alla med samhällsprofil:


Inledande gymnasieår (två eller tre terminer)
Avslutande gymnasieår
Vi kommer gemensamt fram till vilken nivå som är bäst för dig, utgångsläget är dina förkunskaper. Första gymnasieåret kan efter överenskommelse läsas i en långsamare takt. Studierna omfattar normalt 30 lektioner/vecka vilket innebär heltid. Deltidsstudier är möjliga efter särskild överenskommelse.

Hos oss studerar du alla kärnämnen, skolans profilämnen och några andra ämnen du väljer själv.
På Albins vill vi arbeta fullt ut med det vi tror på och kan bäst, och du har störst nytta av.

Det viktigaste är att:

1. Du ska bli godkänd i alla de ämnen som ingår i den grundläggande behörigheten.

2. Du sedan kan söka till utbildningar som kräver gymnasiebehörighet. Dvs efter att du fått en grundläggande behörighet. Grundläggande behörighet till eftergymnasiala utbildningar kallas de allmäna antagningskrav som finns till sådana utbildningar.

Du behöver:

1. Sammanlagt tre års studier på gymansienivå eller 2 år + minst 1 års förvärvsarbete. Hur många år du går på allmän linje beror på hur mycket du tidigare läst på ungdsomsgymnasium och/eller på komvux.

2. Bli godkänd i SvA och B (eller SvA+B som andra språk), samhällskunskap A, matematik A, engelska A, naturkunskap A och religionskunskap A.

Du kan dessutom läsa in en del andra gymnasieämnen för att därmed få behörighet att söka till de högskoleutbildnignar som kräver mer än ovanstående ämnen.