Sök utbildning:

Studiekanalen i sociala medier

 

knapp_sk_twitter 
 

Prenumerera på våra nyheter via RSS

Allmän kurs med högskoleinriktning - Bergslagens folkhögskola

Utbildare/skola

Bergslagens folkhögskola

Kommun(er)

Norberg

Hemsida

Klicka här

Utbildningspresentation

Allmän kurs med högskoleinriktning - Bergslagens folkhögskola

Utbildningen är anpassad för vuxna och ger en bred allmänbildning. Godkänd allmän kurs ger grundläggande behörighet för högskolestudier. När du gått allmän kurs kan du också gå vidare till andra skolor eller arbete. På den allmänna kursen har du möjlighet att läsa nedanstående ämnen.

Svenska 1
Svenska 2
Svenska 3
Engelska 5
Engelska 6
Samhällskunskap 1b
Naturkunskap 1b
Religion 1
Historia 1a1
Matematik 1b
Naturkunskap 2
Matematik 2
Psykologi 1

Flexibelt lärande, frihet och ansvar

kurs_fotoappleSkolan ligger långt fram när det gäller data och informations- och kommunikationsteknik. Datorn och kommunikationssystemet FirstClass används som ett naturligt hjälpmedel i undervisningen. Kursen bygger på flexibelt lärande, vilket innebär att du när det gäller vissa delar av kursen bestämmer tid, plats och omfång för studierna. Du kan alltså fullgöra vissa delar av kursen från din egen dator hemma, medan andra delar kräver närvaro på skolan på lektioner. Du som inte har dator hemma har alltid tillgång till skolans datorer. Du behöver inte ha några förkunskaper i data för att börja den allmänna kursen; introduktion ges vid kursstart och stöd ges genom hela studietiden.

Du som inte har tidigare studier på gymnasienivå kan nå grundläggande behörighet på ett till tre år beroende på tidigare studier och arbetslivserfarenhet. Tillsammans med dina lärare och mentorer bygger du din studiegång på folkhögskolan utifrån dina förkunskaper när du planerar ditt schema.

Vi arbetar ofta ämnesövergripande med teman och projekt. Detta arbetssätt skapar sammanhang och intresse för studierna. Som kursdeltagare upplever du påtagligt dina egna och gruppens framsteg, något som stärker både självkänslan och gruppkänslan.

Grupparbeten, gruppdiskussioner och gruppredovisningar är en del av arbetssättet. Som kursdeltagare upplever du påtagligt dina egna och gruppens framsteg, något som inte bara stärker självkänslan utan också gruppkänslan. Du studerar utifrån dina egna förutsättningar och studerande som deltagit längre i kursen hjälper studerande som nyligen börjat. Även temadagar är vanligt förekommande. Det kan vara friluftsdagar, idrottsdagar, teater, föreläsningar, studiebesök m.m. och innehållet bestäms och planeras av kursdeltagarna och personalen på skolan.

Möjlighet till högskolepoäng

kurs_spraktjejjerUnder din sista termin får du möjlighet att i samarbete med Mälardalens högskola prova på högskolestudier och därigenom få 5 högskolepoäng.

Ekonomi

Studierna är kostnadsfria och berättigar till studiemedel via CSN. Kostnader för studiematerial och eventuella resor i samband med kursen bekostas av deltagaren.

Ansökningar

Ansök via skolornas hemsidor där du kan fylla i direkt på datorn. Du kan också skriva ut dem och skicka till oss med vanlig post. För att få söka kursen måste du vara minst 18 år (eller fylla 18 år under året).

Kursstart

Vi har kursstart två gånger om året, i augusti och i januari.