Sök utbildning:

Studiekanalen i sociala medier

 

knapp_sk_twitter 
 

Prenumerera på våra nyheter via RSS

Mälardalens Högskola, Västerås

Kommun

Västerås

Utbildningsanordnare

Mälardalens högskola, Västerås

Yrkeshögskoleutbildningar till Automationstekniker

Jobb per automatik?

Från och med hösten 2010 arrangerar Mälardalens högskola i Västerås i samarbete med flera företag och kommuner två olika yrkeshögskoleutbildningar i automationsteknik - en ettårig utbildning till automationstekniker och en tvåårig till kvalificerad automationstekniker.

Mälardalens högskola

För att få anordna en yrkeshögskoleutbildning krävs att det finns ett direkt behov på arbetsmarknaden. Chanserna att få jobb direkt efter avslutad utbildning är alltså mycket stora. Ännu större är chanserna eftersom branschen på olika sätt måste vara direkt inblandade i utbildningarna, och det krävs att utbildningarna ska ha stark arbetslivsanknytning. Utbildningar som blivit godkända av Myndigheten för yrkeshögskoleutbildning har fått deras kvalitetsstämpel.

Utan automation stannar det ...

Automation hör verkligen till vardagen! Vi skulle varken få vatten, el eller värme till våra hem om det inte var för automationstekniken. Också många av de produkter och varor vi använder oss av dagligen är producerade med hjälp av automationsteknik - mat, kläder, bilar, elvispar och mobiltelefoner är bara några exempel.

Svensk industri är i högsta grad beroende av kunniga automationstekniker, och därför kommer du att vara efterfrågad av många företag och branscher inom både tillverkningsindustri och processindustri, men också inom flera andra områden, när du är klar med din utbildning. Vill du veta mer om automation går du in under fliken "Vad är automation?".

Utbildningar

Kontaktuppgifter