Sök utbildning:

Studiekanalen i sociala medier

 

knapp_sk_twitter 
 

Prenumerera på våra nyheter via RSS

Hässleholms Tekniska Skola

Kommun

Hässleholm

Utbildningsanordnare

Hässleholms Tekniska Skola

Flexibilitet och inflytande

HTS har ett flexibelt arbetssätt med stort elevinflytande. Varje elev har en individuell studieplan och webbaserade studiehandledningar används i en del kurser. Vetenskapliga metoder används och eleverna uppmuntras till kritiskt tänkande, reflektion, diskussion och bearbetning av information från olika källor. Det finns möjligheter till kompletterande studier i ett individuellt lärande, där du kan läsa många kurser vid sidan om ordinarie schematid.

Rustad för resultat

HTS är en välutrustad och attraktiv skola som grundades 1912. Eleverna studerar antingen i hemklassrum eller i lektionssalar med modern utrustning. Skolan är kommunens största och har en lång tradition som kvalitetsskola där studiemotiverade elever når goda resultat och där många går vidare till universitet och högskolor. I flera program har eleverna tillgång till bärbara datorer.

Öppen mot omvärlden

HTS har ett aktivt utbyte med samhället i form av olika projekt. På Tekniska programmet genomför en del elever sina projektarbeten ute på företag. Internationella utbyten ses som en viktig del av skolans verksamhet. Genom Internationella programmet ges möjligheter till studieresor och andra kontakter inom och utom Europa.

Enkelt att pendla

Skolan är också centralt placerad 5 minuter från tåg- och busstationen i Hässleholm, som är en knutpunkt för hela regionen. Det är alltså enkelt att pendla till HTS. HTS erbjuder ca 100 olika kurser och är uppdelad i institu­tioner som är ansvariga för kursutbudet inom ett eller flera ämnesområden. Varje institution leds av en huvudlärare. HTS har idag cirka 800 ungdomselever som studerar en blandning av teoretiska och yrkesförberedande program. Stämningen är lugn och stabil. Skolan kombinerar studiekvalitet med öppenhet och en god anda i en trygg miljö.

Utbildningar

Kontaktuppgifter