Sök utbildning:

Studiekanalen i sociala medier

 

knapp_sk_twitter 
 

Prenumerera på våra nyheter via RSS

Alma folkhögskola

Kommun

Stockholm

Utbildningsanordnare

Alma folkhögskola - Stockholm

Alma folkhögskola erbjuder en varm och inspirerande studiemiljö för vuxna, präglad av språklig och kulturell kommunikation. Vi verkar för helhetssyn och ett kritiskt förhållningssätt genom att stödja samarbete och gemensam reflektion. Våra profilområden är ledarskap och kommunikation, vi har både heltids- och deltidskurser och en del av kurserna drivs på distans. Vi är också specialiserade på kurser som riktar sig till personer med afasi. Skolan är centralt belägen i Liljeholmen, Stockholm.

Pedagogisk grundsyn

Studier på en folkhögskola innebär frihet under ansvar och hos oss på Alma folkhögskola är du själv med och påverkar utbildningens innehåll genom dina egna erfarenheter och ditt engagemang. Varje kursdeltagares egna resurser, initiativkraft och nyfikenhet tas tillvara. På Alma ges grogrunden för eftertanke, utveckling och kunskap.

Folkhögskolans pedagogik fokuserar på att skapa förutsättningar för aktiv inlärning och att ta vara på varje kursdeltagares egna inneboende resurser, initiativkraft och nyfikenhet. Alma folkhögskola strävar efter att ständigt skapa nya miljöer där människor möts och är delaktiga.

Värdegrund

Verksamheten inom Alma folkhögskola bygger på alla människors lika värde och rättigheter. Vi tror på individens makt över sitt eget liv och inneboende förmåga att forma sitt liv utifrån sina förutsättningar. Ett levande demokratiskt samhälle är en förutsättning för denna utveckling.

Pedagogiskt tar Alma folkhögskola sin utgångspunkt i svensk folkbildning. Vårt arbetssätt präglas av öppenhet, nyfikenhet och engagemang. Lärandet bygger på dialog där man möter varandra med ömsesidig respekt. Mångfald berikar oss som individer och grupp och är därför något vi eftersträvar.

Vision

Alma folkhögskola ska genom sin bildningsverksamhet skapa förutsättningar för individer att kunna och vilja agera i samhällsutvecklingens framkant, och vara engagerade samhällspåverkare. Demokratifrågorna ska ständigt bearbetas och deltagarna vara delaktiga i processen att utveckla samhället. Såväl folkhögskolekurserna som uppdragsutbildningarna ska kännetecknas av spetskompetens inom profilområdena ledarskap och kommunikation.

Utbildningar

Kontaktuppgifter