Studiekanalen.se använder sig av cookies för att öka funktionaliteten på webbplatsen. Läs mer om cookies.

Villkor för medlemmar

Följande villkor gäller mellan Studiekanalen AB (556760-7147) och dess Medlemmar.

1. Allmänt

Studiekanalen AB förmedlar primärt informationstjänster för skolor, högskolor och andra utbildningsföretag till nytta för sina Medlemmar och Besökare. Dessa villkor gäller för Medlemmar på www.studiekanalen.se, tillsammans med de allmänna villkoren för Besökare.

www.studiekanalen.se har fyra typer av Besökare,

  1. Användare kallar vi den som besöker www.studiekanalen.se utan att logga in eller teckna sig för några av www.studiekanalen.se:s tjänster.
  2. Medlem kallar vi den som besöker www.studiekanalen.se och då loggar in för att söka utbildningar. Medlem får tillgång till bättre sökmöjligheter och mer information än andra Användare.
  3. Utbildningsanordnare kallar vi den som använder www.studiekanalen.se för att berätta om sina eller andras utbildningar och marknadsföra dem till www.studiekanalen.se:s Medlemmar och Användare.
  4. Annonsör kallar vi den som använder www.studiekanalen.se eller dess register för att sälja andra varor eller tjänster till Besökarna vid sidan om direkta utbildningstjänster, exempelvis den som säljer studentlitteratur eller erbjuder paket för studentrabatter.

2. Studiekanalens syfte

Studiekanalen AB förmedlar en informationstjänst, www.studiekanalen.se (i det följande även kallad "Sajten"). Studiekanalen AB:s primära syfte är att bereda en möjlighet för dem som vill utbilda sig och de som vill utbilda, att finna varandra. Det är Utbildningsanordnaren som är fullt ansvarig för att de uppgifter som publiceras om och av Utbildningsanordnaren på www.studiekanalen.se är korrekta, sanningsenliga och aktuella.

Ansökan till utbildning görs inte på www.studiekanalen.se men Medlem kan ofta enkelt ansöka till en utbildning genom att följa en länk från Sajten som en Utbildningsanordnare har publicerat. För den som är Medlem, finns på Sajten ofta mer information om varje Utbildningsanordnare och dess erbjudande och ett medlemskap ger större träffsäkerhet i sökning och matchning.

3. Studiekanalens innehåll

Allt innehåll på www.studiekanalen.se omfattas av de villkor som gäller för Besökare.

Studiekanalen AB ansvarar inte för någon information, såsom textmaterial, bilder och filmer m.m., som Utbildningsanordnaren publicerar. Det är Utbildningsanordnaren som är ansvarig för att de uppgifter som publiceras om Utbildningsanordnaren och dess utbildningar på Sajten är korrekt, sanningsenlig och aktuell.

Information om Besökare på Sajten tillkommer Studiekanalen AB.

Immateriella rättigheter till Sajten tillkommer Studiekanalen AB. Utbildningsanordnare och Annonsörer svarar för motsvarande rättigheter i det som de publicerar.

Användaren som registrerar sig och därmed blir Medlem, kan därefter lägga upp egna uppgifter på www.studiekanalen.se. När Medlem lägger upp egna uppgifter, ger Medlem Studiekanalen AB rätt att använda dessa uppgifter till bland andra anordnare av utbildningar och kurser. Medlem ger också Studiekanalen AB rätt att använda uppgifter för att Studiekanalen och andra skall sälja varor och tjänster som Studiekanalen AB tror att Medlemmen är intresserad av.

Studiekanalen AB har rätt att ta bort uppgifter som har publicerats på Sajten, om de bryter mot villkoren för Sajten eller kan tänkas bryta mot lag, laga avtal eller god sed och allmän ordning.

4. Personuppgifter

Personuppgiftslagen (1998:204) är tillämplig. www.studiekanalen.se sparar personuppgifter om sina Besökare för att bättre kunna ge förslag på intressanta tjänster och varor till varje Besökare. Personuppgifterna kan säljas vidare till externa företag eller andra för att matcha uppgifterna på www.studiekanalen.se samt till Annonsörer för varor och tjänster som enligt Studiekanalen AB har någon typ av samband med Sajtens innehåll.

En Medlems personuppgifter sparas aldrig längre tid än fem år efter Medlemmens senaste utloggning från www.studiekanalen.se och kan raderas tidigare om Medlemmen önskar det.

Om Medlem avslutar sitt medlemskap, så raderas också alla Medlemmens personuppgifter från www.studiekanalen.se.

5. Teknisk information och friskrivningar

Studiekanalen AB tillhandahåller sina tjänster i befintligt skick och med en kommersiellt rimlig nivå av kunnighet och omsorg, Studiekanalen AB gör inga åtaganden om innehållet i tjänsterna, tjänsternas specifika funktioner, deras tillförlitlighet, tillgänglighet, eller förmåga att uppfylla Medlemmens behov. I den mån det är tillåtet enligt lag friskriver Studiekanalen AB sig från alla garantier och ansvar för skador av vilket slag de än må vara.
Medlemmen har genom användandet och besöket på Sajten godkänt dessa villkor. Medlemmen friskriver Studiekanalen AB och dess ställföreträdare från alla anspråk, stämningar och andra processer som härrör från eller som uppkommit i samband med användning av Sajten och eller tjänsterna relaterad till eller emanerande från Besökare eller Sajten eller till följd av avtalsbrott, inklusive ersättningsskyldighet eller kostnad som uppstått i och med eventuella anspråk, förluster, skador, stämningar, domar, rättegångs- och advokatkostnader.

www.studiekanalen.se använder Kakor (Cookies) enligt de villkor som framgår av de allmänna villkoren för Besökare.

www.studiekanalen.se värnar om Medlemmarnas och Besökarnas integritet, men tänk på att om du stänger av möjligheten till Kakor så kan det hända att funktionaliteten hos www.studiekanalen.se inte blir som du har tänkt dig, eftersom vissa uppgifter då inte sparas.

6. Medlemskap

Genom att registrera sig och logga in på www.studiekanalen.se, blir en Besökare Medlem. Den som är Medlem får tillgång till mer information om många av de utbildningar som publiceras på Sajten.

Anmälan till utbildningar görs inte direkt på www.studiekanalen.se utan enligt det sätt som respektive Utbildningsanordnare anvisar.

När en Medlem anmäler intresse för en kurs eller studierådgivning som publiceras på www.studiekanalen.se, får Utbildningsanordnaren tillgång till Medlemmens personuppgifter och kan kontakta Medlemmen direkt med mer information och eventuellt erbjuda utbildningsplats. Det är dock Medlemmen själv som ansvarar för att följa ansöknings- och anmälningstider och annan formalia.

För Medlem som inte har fyllt 18 år, skall vårdnadshavare godkänna Medlemskapet. Vårdnadshavaren registreras också på Medlemmens medlemskap.

En vårdnadshavare kan använda www.studiekanalen.se för att söka utbildningar för sitt barn, som då är registrerad som Medlem.

7. Ändringar i villkoren
Om ändringar och tillägg till dessa villkor görs, publiceras de på www.studiekanalen.se och gäller mellan Studiekanalen AB och dess Medlem från det att de publiceras.

8. Tvist
Eventuell tvist avseende tolkning och tillämpning av dessa villkor skall avgöras vid Stockholms tingsrätt.