Studiekanalen.se använder sig av cookies för att öka funktionaliteten på webbplatsen. Läs mer om cookies.

Villkor för besökare

Följande villkor gäller mellan Studiekanalen AB (556760-7147) och Besökare på www.studiekanalen.se

1. Allmänt

Studiekanalen AB förmedlar primärt informationstjänster för skolor, högskolor och andra utbildnings¬företag till nytta för sina Medlemmar. Dessa allmänna villkor gäller för samtliga besökare på www.studiekanalen.se (i dessa villkor kallade "Besökare"). För Medlem, Utbildningsanordnare respektive Annonsör finns därutöver ytterligare villkor.

www.studiekanalen.se har fyra typer av Besökare,

  1. Användare kallar vi den som besöker www.studiekanalen.se utan att logga in eller teckna sig för några av www.studiekanalen.se:s tjänster.
  2. Medlem kallar vi den som besöker www.studiekanalen.se och då registrerar sig samt lämnar personuppgifter och loggar in för att söka utbildningar. Medlem får tillgång till bättre sökmöjligheter och mer information än andra Användare.
  3. Utbildningsanordnare kallar vi den som använder www.studiekanalen.se för att berätta om sina eller andras utbildningar och marknadsföra dem till www.studiekanalen.se:s Medlemmar och Användare.
  4. Annonsör kallar vi den som använder www.studiekanalen.se eller dess register för att sälja andra varor eller tjänster till Besökarna vid sidan om direkta utbildningstjänster, exempelvis den som säljer studentlitteratur eller erbjuder paket för studentrabatter.

2. Studiekanalens syfte

Studiekanalen AB förmedlar en informationsplats, www.studiekanalen.se (i det följande även kallad "Sajten"). Studiekanalen AB:s primära syfte är att bereda en möjlighet för dem som vill utbilda sig och dem som vill utbilda att finna varandra. Det är Utbildningsanordnaren som är fullt ansvarig för att de uppgifter som publiceras om och av Utbildningsanordnaren på www.studiekanalen.se är korrekt, sanningsenlig och aktuell.

Ansökan till utbildning görs inte på www.studiekanalen.se men Medlem kan ofta enkelt ansöka till en utbildning genom att följa en länk från www.studiekanalen.se som en Utbildnings¬anordnare har publicerat på www.studiekanalen.se.

3. Studiekanalens innehåll

Allt innehåll på www.studiekanalen.se omfattas av de villkor som gäller för www.studiekanalen.se.

Studiekanalen AB ansvarar inte för någon information, såsom textmaterial, bilder och filmer m.m., som Utbildningsanordnaren publicerar. Det är Utbildningsanordnaren som är fullt och ensidigt ansvarig för att de uppgifter som publiceras om Utbildningsanordnaren och dess utbildningar på www.studiekanalen.se är korrekt, sanningsenlig och aktuell.

All information om Besökare på Sajten tillkommer och ägs dock av Studiekanalen AB.

Upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till Sajten och dess Besökare tillkommer Studiekanalen AB. Utbildningsanordnare och Annonsör svarar dock ensamt och fullt för immateriella rättigheter och licenser samt att alla regler följs i och för det som Utbildnings¬anordnaren respektive Annonsören publicerar eller på annat sätt förmedlar till Besökarna oavsett medium.

Studiekanalen AB har rätt att ta bort uppgifter som har publicerats på Sajten, om de bryter mot villkoren eller kan tänkas bryta mot lag, laga avtal eller god sed och allmän ordning.

4. Personuppgifter

Personuppgiftslagen (1998:204) är tillämplig för Studiekanalen AB, www.studiekanalen.se sparar dessutom personuppgifter om sina Besökare för att bättre kunna ge förslag på intressanta tjänster och varor till varje Besökare. Personuppgifterna kan säljas vidare till externa företag eller andra som enligt Studiekanalen AB har någon typ av samband med vad som publiceras på Sajten.

En Medlems personuppgifter sparas aldrig längre tid än fem år efter Medlemmens senaste utloggning från www.studiekanalen.se och kan raderas tidigare om Medlemmen så skriftligen begär.

5. Teknisk information och friskrivning

Studiekanalen AB tillhandahåller sina tjänster i befintligt skick och med en kommersiellt rimlig nivå av kunnighet och omsorg, Studiekanalen AB gör inga åtaganden om innehållet i tjänsterna, tjänsternas specifika funktioner, deras tillförlitlighet, tillgänglighet, eller förmåga att uppfylla Besökarnas behov. I den mån det är tillåtet enligt lag friskriver Studiekanalen AB sig från alla garantier och ansvar för skador av vilket slag de än må vara.

www.studiekanalen.se använder Kakor (Cookies).

Kakor är små textfiler som sparas i användarens dator första gången en Internet sida besöks. Studiekanalen AB använder kakor för att föra statistik över hur www.studiekanalen.se används av Besökarna och för att underlätta för Besökaren att få tillgång till eller erhålla utskick rörande den information som just den Besökaren kan tänkas vara intresserad av.

Den som surfar på Internet kan alltid stänga av möjligheten för sidor på Internet att lämna Kakor på den egna datorn eller ta bort Kakor från den egna datorn, men det kan innebära att www.studiekanalen.se kanske inte kan erbjuda den fulla funktionalitet som Besökaren förväntar sig.

6. Legal information

Om och när ändringar och tillägg till dessa villkor görs, publiceras de löpande på www.studiekanalen.se och gäller mellan Studiekanalen AB och dess Besökare, Utbildningsanordnare och Annonsörer från det att de publiceras.

Eventuell tvist avseende tolkning och tillämpning av dessa villkor skall avgöras vid Stockholms tingsrätt.