Sök utbildning:

Senaste utbildningsnyheter

Studiekanalen i sociala medier

 

knapp_sk_twitter 
 

Prenumerera på våra nyheter via RSS

Dietist

Dietist - yrkesguide och sökbara utbildningar

Dietistens så kallade nutritionsbehandling ingår som en betydelsefull länk i den medicinska behandlingen vid både akuta och kroniska sjukdomar som till exempel hjärt- och kärlsjukdom, diabetes, födoämnesallergi, cancer, njursjukdomar, mag-tarmsjukdomar, ätstörningar, undernäring och övervikt. Dietisten utgår i sitt jobb från patientens individuella behov. Behandlingen kan bygga på allt från vanlig mat till sondnäring och näringsdropp.

Dietisten är en del i ett team med sjuksköterska och läkare. Men dietisten arbetar även självständigt med utredning, behandling och uppföljning av näringsproblem. En viktig uppgift för dietisten är att utbilda personal inom sjukvård, äldreomsorg och hemtjänst. I Sverige finns ungefär 1200 dietister de flesta är anställda inom landstingen och jobbar på sjukhus och vårdcentraler.

Nutritionsbehandlingen som dietisten ansvarar har fått ökad betydelse inom vården. Samtidigt får dietisterna i primärvården ökat ansvar för behandlingen av mer långsiktiga närings- och kostrelaterade sjukdomar som till exempel diabetes.

Utbildning till dietist

Du kan utbilda dig till dietist vid Göteborgs, Umeå och Uppsala universitet. Dietistprogrammet är en treårig yrkesutbildning. Huvudområdena är kostvetenskap, dietetik och klinisk nutrition. Ämnena som läses är näringslära, livsmedelsvetenskap, kostsociologi, psykologi, fysiologi och dietetik med sjukdomslära. Dietistutbildningen leder fram till dietistexamen. Efter examen kan du ansöka om legitimation som dietist hos Socialstyrelsen.

Utbildningar