Sök utbildning:

Senaste utbildningsnyheter

Studiekanalen i sociala medier

 

knapp_sk_twitter 
 

Prenumerera på våra nyheter via RSS

Diakon

Diakon  - yrkesguide och sökbara utbildningar

Som diakon arbetar du mitt bland människorna i en församling med att leda det diakonala arbetet. I ditt arbete som diakon hjälper du de som söker upp dig för råd och hjälp, eller med att leda en sorgegrupp för människor som mist en anhörig eller ett barn. Diakonen gör ofta hembesök hos gamla, sjuka och ensamma. Medmänsklighet, personlig omsorg och förmåga att lyssna och ge stöd behövs i arbetet som diakon. Arbetsuppgifterna varierar mycket beroende på vilken utbildningsbakgrund du som diakon har och i vilken församling man tjänstgör i.

Diakonen kan också delta i gudstjänsten genom att vara assist åt prästen vid nattvarden eller läsa förbön. Förutom med prästen samarbetar diakonen med församlingspedagogen, kyrkomusikern, socialförvaltningen och hemtjänsten. Det blir allt vanligare att diakonen även samverkar med andra samfund samt ideella organisationer. I dag finns det ungefär 1100 aktivt arbetande diakoner i lokala församlingar, på diakonicentraler, i kyrkans stift, i mission eller vid Svenska kyrkan i utlandet.

Utbildning till diakon

Diakon blir du genom högskoleutbildning inom ett vårdande yrke, som till exempel socionom, psykolog eller sjuksköterska. Diakonutbildningen innefattar bland annat Svenska kyrkans grundkurs, praktik och kursdagar tillsammans med blivande församlingspedagoger, kyrkomusiker och präster. Svenska Kyrkans grundkurs anordnas av ett tiotal folkhögskolor. Du kan även utbilda dig vid Ersta Sköndal Högskola i Stockholm, Bräcke diakonigård i Göteborg och Vårsta diakonigård i Härnösand. Efter genomgången utbildning med godkänt resultat kan du efter ansökan göra en prövning och vigas till diakon. Svenska kyrkan har en introduktionsanställning för diakoner, som längst i 18 månader.

Utbildningar