Sök utbildning:

Senaste utbildningsnyheter

Studiekanalen i sociala medier

 

knapp_sk_twitter 
 

Prenumerera på våra nyheter via RSS

CNC-operatör

CNC-operatör - yrkesguide och sökbara utbildningar

CNC-operatören är den som har hand om datorstyrda maskiner för mekanisk bearbetning och tillverkning av detaljer främst av metall inom verkstadsproduktion. Maskinerna programmeras utifrån olika underlag av CNS-operatören. Som CNS-operatör är du antingen inriktad mot fräsning, svarvning eller mot pressning i produktionen. Men man kan också växla mellan uppgifterna. Närliggande arbetsområden till CSN-operatör är följande: CNC-programmerare, fleroperationsmaskinoperatör och maskinskötare.

Exakt vilka arbetsuppgifter och hur stort ansvar som CSN-operatören har skiljer sig väldigt mycket mellan olika företag. I vissa företag övervakar operatören endast produktionen i maskinen medan de i andra även har övertagit maskinställarens uppgifter. I arbetet ingår också en del enklare underhålls- och reparationsarbeten (se Maskinreparatör) samt produktionstekniska uppgifter. Det är numera väldigt vanligt att CNC-operatören själv programmerar maskinen utifrån ritning och andra underlag.

Utbildning till CNC-operatör

I gymnasieskolan finns bra grundutbildningar inom Industriprogrammet. Det finns också specialutformade program med inriktning mot verkstadsindustrin vid vissa gymnasieskolor. Inom yrkeshögskolan finns flera yrkeshögskoleutbildningar inom verkstadsområdet. Utbildningarna är två år långa.

Utbildningar