Sök utbildning:

Senaste utbildningsnyheter

Studiekanalen i sociala medier

 

knapp_sk_twitter 
 

Prenumerera på våra nyheter via RSS

Brandingenjör

Brandingenjör - yrkesguide och sökbara utbildningar

Som brandingenjör arbetar du med säkerhet. Brandingenjören gör riskbedömningar i syfte att förhindra brand och skadeverkningar vid olyckor. I arbetet ingår att vara räddningsledare och ha det högsta ansvaret vid en olycksplats. Brandingenjören är oftast anställd vid kommunernas räddningstjänst, vid statliga verk, eller inom näringslivet. De brandingenjörer som är anställda inom näringslivet arbetar med brandsäkerhet och skyddsfrågor inom industrin, försäkringsbranschen, och framförallt i brandskyddskonsultföretag.

Brandingenjörsarbeten inom en kommun är mycket varierat, den ena dagen kan det vara kontorsarbete för att du nästa dag ska jobba som räddningsledare vid en olycka. Det är även vanligt att brandingenjörer är ute på skolor, företag och organisationer och håller i föredrag och utbildningar om brandskydd och livräddning.

Brandingenjören ansvarar även för att göra riskanalyser på samhällsnivå. Ett exempel kan vara att göra analyser över hur farlig en tågtunnel kan vara. Frågor att besvara i riskanalysen är till exempel att ta reda på hur många passagerare som tågen tar, samt vilken typ av gods som transporteras.

Utbildning till brandingenjör

Brandingenjörsutbildning finns vid Lunds Tekniska Högskola och Luleå tekniska universitet. Efter denna utbildning på tre och ett halvt år kan du ta examen till brandingenjör. Vid Lunds Tekniska Högskola finns även Civilingenjörsutbildning - Riskhantering. Brandingenjörsutbildningen kan även byggas på med ytterligare utbildning vid Räddningsverkets skola i Revinge.

Utbildningar