Sök utbildning:

Senaste utbildningsnyheter

Studiekanalen i sociala medier

 

knapp_sk_twitter 
 

Prenumerera på våra nyheter via RSS

Arkeolog/antikvarie/marinarkeolog

Arkeolog/antikvarie/marinarkeolog - yrkesguide och sökbara utbildningar

Arkeologen är den som planerar, leder och genomför arkeologiska undersökningar. En arkeolog gör inventeringar och kartlägger fornlämningar. Utgrävningsarbetet genomförs främst under sommarhalvåret. Mer erfarna arkeologer fungerar är ibland arbetsledare/grävledare under utgrävningarna. Mindre erfarna arkeologer deltar enbart i det praktiska arbetet och är säsongsanställda. Det är ofta gamla boplatser eller gravar som grävs ut och dokumenteras i samband med planerade väg- eller husbyggen.

Arkeologen fotografer under utgrävningen den arkeologiska platsen och gör skisser. Grävledaren håller ordning på exakt var varje föremål hittas. När arbetslaget gräver sig ned genom jordlagren lämnas ofta en vägg där de olika kulturlagren blir synliga. Materialet placeras sedan i magasin eller visas upp på utställningar. Det är arkeologens uppgift att analysera och dokumentera materialet.

Under vinterhalvåret när man inte kan gräva jobbar arkeologen med att förbereda sig inför nästa sommar genom att läsa in sig på det område som utgrävningarna omfattar. Då studeras även kartor och tidigare material i arkiv och bibliotek. En arkeolog är ofta specialiserade inom olika områden, Några arkeologiska specialiseringar är förhistorisk arkeologi, medeltida arkeologi, industriarkeologi eller marinarkeologi. Marinarkeologer undersöker sjunkna fartyg och annat undervattensmaterial. Som arkeolog samarbetar med andra yrkesgrupper som byggherrar, tjänstemän från länsstyrelsen och kommunen samt andra vetenskapliga experter.

Utbildning till arkeolog

Arkeologer får sin utbildning genom högskolan. Kandidatexamen omfattar tre år och ska till minst hälften bestå av huvudämnet arkeologi. För magisterexamen krävs fyra år med minst hälften i arkeologi. Huvudämnet kombineras med andra kulturvetenskapliga ämnen eller med natur- eller samhällsvetenskapliga ämnen.

Utbildningar