Sök utbildning:

Senaste utbildningsnyheter

Studiekanalen i sociala medier

 

knapp_sk_twitter 
 

Prenumerera på våra nyheter via RSS

Arbetsterapeut

Arbetsterapeut / sekreterare - yrkesguide och sökbara utbildningar

Som arbetsterapeut arbetar du med att träna människor att komma tillbaka till en fungerande vardag efter en olycka eller en sjukdom, eller så hjälper du patienter att leva så bra som möjligt trots ett medfött funktionshinder. En arbetsterapeut behandlingar unikt för varje person. Arbetsterapeuten arbetare med att utreda och bedöma vilken behandlingsform, träning eller annat stöd patienterna behöver.


Arbetsterapeuten provar ut och skriver ut tekniska hjälpmedel som rullstolar. Arbetsterapeuten hjälper också till att anpassa bostaden, arbetsplatsen eller skolan för att underlätta arbetet eller det dagliga livet för den olycksdrabbade eller handikappade. Arbetsterapeuten samarbetar i ett arbetslag tillsammans med läkare, sjuksköterska, undersköterska, sjukgymnast, psykolog, kurator och logoped.

Cirka var tredje arbetsterapeut arbetar inom sjukhusvården och en tredjedel arbetar inom den kommunala äldre- och handikappomsorgen. Arbetsterapeuter kan även arbeta inom företagshälsovården, på kriminalvårdsanstalter, försäkringskassan, hjälpmedelsföretag eller på Arbetsförmedlingens Rehabiliteringsavdelning.

Utbildning till arbetsterapeut

Arbetsterapeututbildningen finns på åtta högskoleplatser. Arbetsterapeututbildningen omfattar tre års studier och leder till arbetsterapeutexamen. Socialstyrelsen är den myndighet som utfärdar legitimation till examinerade arbetsterapeuter. För legitimerade arbetsterapeuter med magisterexamen och minst fem års yrkeserfarenhet finns möjlighet att gå specialistutbildning och få specialistkompetens. Som arbetsterapeut kan du bli specialist inom fyra olika områden, exempelvis hälso- och sjukvård eller habilitering och handikappomsorg.

Utbildningar