Sök utbildning:

Senaste utbildningsnyheter

Studiekanalen i sociala medier

 

knapp_sk_twitter 
 

Prenumerera på våra nyheter via RSS

Apotekare/farmacevt

Apotekare/farmacevt- yrkesguide och sökbara utbildningar


Apotekaren är specialist på läkemedel, samt hur läkemedel framställs och hur de ska användas. Apotekare kan jobba antingen på apotek, inom läkemedelsindustrin eller med forskning och
utveckling. Allt fler apotekare anställs dessutom inom sjukhusvården. Andra yrken inom samma område som apotekare är apoteksområdeschef, farmacevt och chefsfarmacevt.


Farmacevt är samlingsnamnet för arbetsgruppen apotekare och receptarier. Det finns ingen tydlig gräns mellan dessa yrken, utan arbetsuppgifterna kan vara lika varandra. Som apotekare har du en mer omfattande utbildning. Därför kan apotekare ha mer kvalificerade uppgifter än receptarierna. Exempelvis jobbar apotekare oftare med utbildning av till exempel vårdpersonal och även av receptarier.

Farmacevten kan man också ha chefsbefattning på apotek. Chefsfarmacevten har ansvaret för den löpande farmacevtiska verksamheten på ett apotek. Apoteksområdeschefen ansvarar för bland annat ekonomi och personal på ett område på apoteket. Dessa uppgifter kan både apotekare och receptarier ha.

Som läkemedelsexperter kan apotekare även arbeta på sjukhus med det som kallas för klinisk farmaci. Där bidrar man med sin expertis på läkemedel så att patienterna får en korrekt medicinering. Genom genomgång av en patients läkemedelsanvändning skapas en helhetsbild av situationen. I och med det kan apotekaren bidra till att patienterna får rätt läkemedel samt undviker att patienter tar för många olika mediciner.

Det är vanligt att apotekare jobbar inom läkemedelsindustrin med forskning och utveckling av nya läkemedel. Innan ett nytt läkemedel får säljas måste det godkännas av Läkemedelsverket. Ytterligare ett yrkesområde för apotekare är inom marknadsföring, information och försäljning av läkemedel. Då är apotekaren anställd som produktchef, försäljningschef eller läkemedelskonsulent.

Utbildning som apotekare/farmacevt

Du kan utbilda dig till apotekare vid apotekarprogrammen vid universiteten i Uppsala och Göteborg. Apotekarutbildningen innebär fem års heltidsstudier. Efter apotekarexamen kan du ansöka om legitimation som apotekare. Apotekarlegitimationen utfärdas av Socialstyrelsen och är ett krav för att duska få arbeta som apotekare på apotek. En annan utbildningsmöjlighet är farmacie magisterexamen efter 4,5 år. Denna examen ger dock inte behörighet för att arbeta som apotekare på apotek.

Utbildningar