Sök utbildning:

Senaste utbildningsnyheter

Studiekanalen i sociala medier

 

knapp_sk_twitter 
 

Prenumerera på våra nyheter via RSS

Agronomer

Agronom - yrkesguide och sökbara utbildningar

 

Som agronom har du kunskaper inom lantbruk, miljö- och naturresurser och biologi. Agronomen kan välja att specialisera sig och få fördjupade kunskaper inom mark/växt, husdjur, livsmedel eller inom ekonomi. Agronomer kan också välja att inrikta sig på att arbeta med tekniska system, exempel på detta är växtodling och djurhållning. Agronominriktningen har betydelse för vilka uppgifter man får som färdigutbildad agronom. Det är vanligt att agronomer arbetar med information och rådgivning.

Rådgivarna kan vara specialiserade på ett område, till exempel växtodling, ekologisk produktion, miljörådgivning, djurskydd eller djurhälsa.

Agronomer arbetar vid länsstyrelsen med bland annat med att följa upp så att lagar följs och respekteras. En stor agronomiarbetsuppgift är administrationen av EU:s bidragssystem för jordbruket. Det är även vanligt att agronomer jobbar som lärare eller forskare vid gymnasieskolor eller vid folkhögskolor. Vissa agronomer är anställda som lärare vid Sveriges Lantbruksuniversitet.

En agronom som istället väljer att jobba Inom företag med anknytning till jordbruket kan jobba med produktutveckling, kvalitetskontroll och marknadsföring inom läkemedels- eller livsmedelsföretag.

Som agronom kan du även arbeta med forskning och utveckling inom områdena växtförädling, energihushållning, miljökonsekvenser av jord- och skogsbruk eller forskning för utveckling av nya livsmedel och läkemedel.

Utbildning till agronom

Agronomer utbildar sig på agronomprogrammet vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala Agronomprogrammet är på fyra och ett halvt års studier. På agronomprogrammet kan du välja inriktning. Följande agronominriktningar finns på agronomprogrammet: mark/växt, husdjur, livsmedel eller ekonomi. Efter agronomprogrammet får du en yrkesexamen. Det finns möjlighet att inom programmet fördjupa sig i ett av SLU:s huvudämnen och därmed uppfylla kraven för en magisterexamen.

Utbildningar