Sök utbildning:

Senaste utbildningsnyheter

Studiekanalen i sociala medier

 

knapp_sk_twitter 
 

Prenumerera på våra nyheter via RSS

Advokat

Advokat - yrkesguide och sökbara utbildningar

Som advokat ägnar du dig åt rådgivning och förhandlingar i domstol. Advokaten är ombud för ett företag eller en person vid en tvist av något slag. Under rättegången förhör advokaten vittnen och parter och lägger fram sin syn på ärendet på ett klart och överskådligt sätt. Det är vanligt att man som advokat ägnar sig åt att specialisera sig inom något eller några områden. De flesta advokater arbetar på små byråer med tre eller färre jurister. Jurister som ännu inte är advokater arbetar på advokatbyråer som biträdande jurister.


För att få kalla sig advokat måste man vara medlem i Sveriges Advokatsamfund. Och för att bli medlem i Sveriges Advokatsamfund krävs att man genomgår en advokatexamensutbildning och avlägger advokatexamen.

Vad finns det utbildningar inom juridik?

Juristutbildningen omfattar 4,5 år studier vid universitet. Ämnen som ingår är bland annat civilrätt, straffrätt, processrätt, offentlig rätt, förvaltningsrätt och skatterätt. Utbildningen avslutas med juris kandidatexamen. För antagning krävs grundläggande behörighet och särskild behörighet i svenska, historia och samhällskunskap.

Vad krävs det för utbildning för att bli advokat?

Till tjänster som advokat krävs juridisk utbildning på högskolenivå. Juristutbildningen omfattar 4,5 år studier vid universitet. Ämnen som ingår i juristutbildningen är bland annat civilrätt, straffrätt, processrätt, offentlig rätt, förvaltningsrätt och skatterätt. Utbildningen avslutas med juris kandidatexamen. För antagning krävs grundläggande behörighet och särskild behörighet i svenska, historia och samhällskunskap.

Utbildningar