Sök utbildning:

Studiekanalen i sociala medier

 

knapp_sk_twitter 
 

Prenumerera på våra nyheter via RSS

xpectum - distansutbildningar

Utbildningsanordnare

xpectum distansutbildningar och kurser på Internet

xpectum har bedrivit distansutbildningar i 10 år

xpectum AB är ett utbildningsföretag med över 10 års erfarenhet av distansutbildningar. Vi är lokaliserade i Åre där vi har kundservice och distribution. Vi har ett 10-tal handledare och mentorer som finns i Sverige och Norge.

xpectums styrka

xpectums styrka är det kunskapskapital som finns knutet till företaget. Dels genom de mentorer som skriver och arbetar fram utbildningarna, dels genom de medietekniker som designar dem. Kurserna och utbildningarna är utvecklade efter väl genomarbetade pedagogiska modeller. Upplägget lutar sig mot de fyra hörnstenarna:

xpectum bild

Datorstöd i xpectums ubildning

Det interaktiva lärande som du bedriver underlättas av att studiematerial och stödfunktioner finns på Internet och cd-rom (PC).

Personlig handledning genom xpectum

Din personliga handledare ger dig stöd, vägledning, inspiration och omtanke.

Flexibilitet med xpectum

Du utgår från dina egna förutsättningar, väljer din egen studietakt och studerar när det passar dig bäst.

Repetition av utbildningen med xpectum

Övning, upprepning och tålamod är helt avgörande för att du ska stärka minnet och få nya kunskaper att fastna på allvar.

Så här går xpectums distansutbildningar till:

Några få dagar efter att du anmält dig till ett utbildningsprogram eller en kurs erhåller du studiematerial och får tillgång till en personlig handledare. Kurser och utbildningar kan sedan påbörjas omgående.

Handledare från xpectum

Våra handledare och mentorer arbetar professionellt inom sina specialområden. Ett flertal av dem medverkar också personligen i utbildningarna. Under studietiden finns alltid möjligheten att kontakta handledaren via din personliga studiesida. Där hittar du även sammanställningar över dina genomgångna kurser med inlämningsuppgifter, resultat mm.

Xpectums kursstruktur

I våra interaktiva utbildningar, var sig det är online eller på annat media, hittar du alltid en huvudmeny där du får en överblick över innehållet. Du navigerar enkelt genom föreläsningar, övningar, tester, ordlistor, index, hjälp mm. Föreläsningarnas utseende varierar, men genomgående finns det alltid filmer, animationer och text. Allt presenterat på ett pedagogiskt och underhållande sätt. Du utgår från dina egna förutsättningar, väljer din egen studietakt och studera när det bäst passar dig.

Inlämningsuppgifter med Xpectum

I de flesta av våra utbildningar ingår inlämningsuppgifter som rättas av din handledare. Med studiematerialet och din handledare som stöd löser du inlämningsuppgifterna. När du lämnat in samtliga inlämningsuppgifter och fått dem godkända får du ett välförtjänat intyg. Det är ett bevis på att du genomgått och tillgodogjort dig ett utbildningsprogram eller en kurs.

Xpectums online-prov

Vissa kurser avslutas med ett online-prov. När du gått igenom hela kursen, gjort alla övningar och tester samt känner att du behärskar området kan du i lugn och ro göra provet via Internet. Skulle du inte bli godkänd vid första tillfället har du ytterligare två möjligheter att göra provet. När du fått godkänt på provet erhåller du ett kursbetyg.

Xpectums certifiering av varje kurs

Om du ytterligare vill befästa dina kunskaper kan du avsluta våra certifieringsprogram med en skriftlig examination. Skriftlig examination görs på av oss anvisad plats och under kontrollerade former. När examinationen godkänts erhåller du ett betyg som visar att du uppnått en viss kunskapsnivå.

Utbildningar

Kontaktuppgifter