Sök utbildning:

Studiekanalen i sociala medier

 

knapp_sk_twitter 
 

Prenumerera på våra nyheter via RSS

Södertörns Högskola

Kommun

Huddinge

Utbildningsanordnare

Södertörns Högskola, Huddinge

Om Södertörns Högskola i Huddinge

Södertörns högskola bedriver utbildning och forskning inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Här
finns också en lärarutbildning med interkulturell profil.

Högskolan har mycket hög andel disputerade lärare och en stark koppling mellan grundutbildning och forskning. Här studerar över
12 000 studenter.

Vid högskolan bedrivs kvalificerad forskning

Särskilt starka forskningsområden är Östersjö- och Östeuropaforskning, samtidshistoria, institutionell förändring i det moderna samhället, interreligiösa relationer, genusstudier, kritisk kulturteori och estetik, miljövetenskap och biovetenskap.

Ett mångvetenskapligt arbetssätt är utmärkande för högskolan. Samverkan över ämnesgränserna betonas för att nå nyanserad kunskap om komplexa samhälleliga fenomen. Verksamheten vid Södertörns högskola genomsyras av ledorden mångvetenskap, mångkulturalitet och medborgerlig bildning.

År 2010 har högskolan ca 70 professorer och ca 100 doktorander. Under 2010 beräknas Södertörns högskolas forskningsvolym uppgå till ca 304 miljoner kronor. Högskolans totala omslutning 2009 var ca 613 mkr.

Utbildningar

Kontaktuppgifter