Sök utbildning:

Studiekanalen i sociala medier

 

knapp_sk_twitter 
 

Prenumerera på våra nyheter via RSS

Gerlesborgsskolan

Kommun

Stockholm

Utbildningsanordnare

Gerlesborgsskolan

Om Gerlesborgsskolan i Stockholm och Bohuslän

Gerlesborgsskolan Stockholm är tillsammans med Gerlesborgsskolan Bohuslän några av Sveriges främsta konstskolor, konstnärliga grundutbildningar och förberedande utbildningar för studier vid konsthögskola. Skolorna har ett mycket bra resultat när det gäller elever som går vidare till högre konstutbildning.

Gerlesborgsskolan i Bohuslän

Skolan har 40 elevplatser och ligger alldeles intill havet. Skolan har goda utrymmen både för gemensamma arbetsuppgifter och för enskilt arbete. Som elev får du en egen ateljéplats och du har tillgång till skolans lokaler dygnet runt. Omgivningen främjar sammanhållningen bland eleverna och gynnar koncentrerat arbete och kontinuerliga samtal genom utbildningens olika faser. Skolans särdrag, förutom dess läge, är det stora utbud av gästlärare som undervisar vid sidan av de mer återkommande lärarna. Ett flertal av dessa ställer också ut i skolans galleri under läsåret. Det erbjuds också bland annat kurser i skulptur, grafiska tekniker såsom screentryck och torrnål samt en platsspecifikkurs där verk skapas i skolans unika omgivningar.

Gerleborgsskolan Bohuslän

Gerlesborgsskolan i Bohuslän

Gerlesborgsskolan i Stockholm

Skolan har 74 elevplatser fördelade på två årsklasser med lokaler i Hjorthagens gamla skola. Byggnaden är från 1898 och har stora ljusa rum med högt i tak. I källaren finns ett stort elevkök, litet snickeri och vaktmästeri med försäljning av diverse konstnärsmaterial. Lärarkollegiet är sammansatt av konstnärer med olika konstnärliga utgångspunkter för att ge dig som elev möjlighet till skilda infallsvinklar på dit eget arbete.

Lärarna är regelbundet återkommande för att skapa kontinuitet i undervisningen. Men gästlärare knyts även till skolan för seminarier och workshops. Skolan är utrustad med en digitalverkstad som ständigt byggs ut. Vi har även lärare med specialkompetens för digital bild- och videobearbetning. Stockholms konstliv ingår som en självklar och integrerad del i undervisningen.

Gerleborgsskolan Stockholm

Gerlesborgsskolan i Stockholm

Utbildningar

Kontaktuppgifter