Sök utbildning:

Studiekanalen i sociala medier

 

knapp_sk_twitter 
 

Prenumerera på våra nyheter via RSS

Högskolan i Borås

Kommun

Borås

Utbildningsanordnare

Högskolan i Borås

Om Högskolan i Borås

Högskolan i Borås är en modern högskola med sex institutioner. Vi bedriver utbildningar inom biblioteks- och informationsvetenskap, ekonomi och informatik, mode och textil, beteendevetenskap och lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. Campus ligger mitt i city, och vi har 15 000 studenter och 650 anställda. Flera av våra utbildningar finns bara hos oss och lockar därför studenter från hela Sverige.

Högskolan i Borås visioner

Högskolan i Borås verksamhetsidé är att vara ett nyskapande professionslärosäte som i samverkan med näringslivet och den offentliga sektorn bedriver utbildning och forskning av hög internationell kvalitet och med stor samhällsrelevans. På grundval av en allt sedan högskolans etablerande 1977 utmejslad inriktning mot det kvalificerade yrkeslivet, har Högskolan i Borås formulerat målet att lärosätet ska bli Sveriges första professionsuniversitet. Detta universitet ska kännetecknas av ett systematiskt samarbete med det omgivande samhällets företag och myndigheter, vi talar om partnerskap. Utbildning och forskning är för Högskolan i Borås inget ensidigt akademiskt åtagande, utan planeras, genomförs och utvärderas i samverkan med våra partners. I centrum står professionernas kompetensbehov, utveckling och problem.

En viktig del av professionsuniversitets idé är utvecklingen av nya examensformer. Högskolan i Borås vill i det svenska examenssystemet etablera utbildningar till professionsmaster och professionsdoktor. Vi ser förverkligandet av professionsuniversitet som en fråga inte bara om ett regeringsbeslut utan i första hand som en successiv kvalitets- och profileringsprocess. Ett viktigt delmål på vägen är etablerandet av ett nytt professionsområde - en sjunde institution - på lärosätet. Högskolan arbetar intensivt med att etablera utbildningar med fokus på risk-, säkerhets- och trygghetsfrågor, till exempel en akademisk polisutbildning.

Bland annat finns det vid Högskolan i Borås:

  • ett nyhetsarkiv över högskolans alla webbnyheter ända från 1999,
  • veckobladet från 1996,
  • historien om högskolan och hur den kom till,
  • Information om varumärket, värdeord och grafiska profil,
  • profilprodukter
  • samt ett urval av vad media skriver om högskolan.

Utbildningar

Kontaktuppgifter