Sök utbildning:

Studiekanalen i sociala medier

 

knapp_sk_twitter 
 

Prenumerera på våra nyheter via RSS

YrkesAkademin

Kommun

Falun

Utbildningsanordnare

YA - YrkesAkademin

YA Fri bedriver yrkeshögskoleutbildningar i Falun, Uppsala, Borlänge och på distans

Utbildningarna erbjuds inom branscher där det finns ett uttalat behov av välutbildad arbetskraft. Innehållet i utbildningarna bygger på kunskap som uppkommit vid produktionen av varor och tjänster, och syftar till att leda till jobb direkt efter examen. Innehåll och inriktning på utbildningarna varierar beroende på arbetsmarknadens behov över tid. 

YA- Yrkesakademin

Ett års studier leder till Yrkeshögskolexamen

Ett års studier (minst 200 poäng) leder till en yrkeshögskoleexamen. Dessutom finns en kvalificerad yrkeshögskoleexamen för den som läst under två år (minst 400 poäng). En del utbildningar avslutas inte med examen, för dessa utfärdas ett utbildningsbevis.

Varje utbildningsanordnare måste ha tillstånd från Myndigheten för Yrkeshögskolan. Med tillståndet följer rätt till stadsbidrag och examensrätt. Det finns specifika kriterier för tillståndsgivning, som tar hänsyn till utbildningens kvalitet och arbetsmarknadens behov.

Utbildningar

Kontaktuppgifter