Sök utbildning:

Studiekanalen i sociala medier

 

knapp_sk_twitter 
 

Prenumerera på våra nyheter via RSS

Mångkulturella Finska folkhögskolan i Göteborg

Kommun

Göteborg

Utbildningsanordnare

Mångkulturella Finska folkhögskolan
- Göteborg

Om Mångkulturella Finska folkhögskolan i Göteborg

Mångkulturella Finska folkhögskolan är en folkhögskola med mångkulturell profil belägen i en av Göteborgs nordöstra förorter. Skolans folkhögskolekurser är huvudsakligen av allmän karaktär men med en etnokulturell inriktning. Detta innebär bland annat att undervisningsspråket svenska kompletteras med vissa minoritetsspråk som exempelvis kurdiska och somaliska.

Mångkulturella finska folkhögskolan i Göteborg

Målsättning

Verksamhetens uttalade målsättning är att stärka minoriteter och invandrargrupper samt att öka deras inflytande i det svenska samhället. I ett bredare perspektiv vill skolan utjämna utbildningsklyftor och uppmuntra för fortsatta studier.

Yrkesinriktade utbildningar

Som en naturlig utveckling av denna specifika profil startade skolan också en yrkesinriktad utbildning 2002. Inom psykiatrin och det sociala arbetet behövs idag ett stort antal personer som dels har en kvalificerad yrkesutbildning inriktad på vård och behandling och dels personer med kompetens att möta det mångkulturella samhället. Båda dessa behov tillgodoses genom skolans yrkessatsning.

Utbildningar

Kontaktuppgifter