Sök utbildning:

Studiekanalen i sociala medier

 

knapp_sk_twitter 
 

Prenumerera på våra nyheter via RSS

Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm

Kommun

Stockholm

Utbildningsanordnare

Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm

Om KTH - Sveriges största tekniska universitet

KTH svarar för en tredjedel av Sveriges kapacitet av teknisk forskning och ingenjörsutbildning på högskolenivå. Utbildningen och forskningen täcker ett brett område - från naturvetenskap till alla grenar inom tekniken samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, arbetsvetenskap och miljöteknik. Förutom den forskning som bedrivs vid KTHs skolor finns ett stort antal såväl nationella som lokala kompetenscentra förlagda till KTH. De olika forskningsstiftelserna finansierar dessutom ett antal forskningsprogram.

Om utbildningarna vid KTH

Vid KTH studerar man till arkitekt, civilingenjör, högskoleingenjör, kandidat, magister, licentiat eller doktor. Här ges också teknisk basutbildning och vidareutbildning. Totalt verkar vid KTH drygt 13 300 helårsstuderande på grund- och avancerad nivå, över 1 500 aktiva forskarstuderande samt 3 900 anställda.

KTH grundades 1827 och är sedan 1917 beläget i vackra och numera kulturminnesmärkta byggnader på Norra Djurgården i centrala Stockholm. Verksamhet är också förlagd till Roslagstull, där KTH tillsammans med Stockholms universitet bedriver utbildning och forskning inom bioteknologi och fysik vid AlbaNova. KTH har vidare verksamhet förlagd vid campus i Kista, Skolan för informationsteknik och kommunikation och i Stockholms södra region, Skolan för teknik och hälsa, med verksamhet förlagd i Haninge, Flemingsberg och Södertälje.

KTH har omfattande internationella forsknings- och utbildningsutbyten med universitet och högskolor, främst i Europa, USA, Australien men också i ökande grad med länder i Asien. KTH medverkar även aktivt i EUs olika forskningsprogram. Samarbete bedrivs också med svenska och internationella biståndsorgan.

Utbildningar

Kontaktuppgifter