Sök utbildning:

Studiekanalen i sociala medier

 

knapp_sk_twitter 
 

Prenumerera på våra nyheter via RSS

Kattegattgymnasiet

Kommun

Halmstad

Utbildningsanordnare

Kattegattgymnasiet

Kattegattgymnasiet i Halmstad

Välkommen till kattegattgymnasiet!

Kattegattgymnasiets värdegrund är vårt gemensamma förhållningssätt som ska genomsyra allt arbete på vår skola.

Vår värdegrund utgår från följande aspekter :
På vår skola ska alla bemötas med respekt, oavsett ålder, kön, ursprung, åsikter, arbetsuppgifter, m.m. Speciellt viktigt är det att våra elever bemöts med samma respekt som de förväntas visa som ansvarskännande samhällsmedborgare.

Eleven ska alltid känna trygghet i skolan och vi måste omedelbart reagera på alla former av mobbing och trakasserier.
Mångfald är en tillgång vi eftersträvar och vi ska ständigt verka för en ökad tolerans och integration människor emellan.

Kattegattgymnasiet i Halmstad

På vår skola tar alla ansvar för skolans utveckling. En given utgångspunkt för all verksamhet på skolan skall vara att eleven, hans/hennes behov och förutsättningar alltid ska sättas i centrum. Det innebär också att du som elev ska ta ett tydligt ansvar för din utbildning både vad det gäller genomförande och utformningen av den.

För att meningsfull kunskap ska utvecklas är det viktigt för oss vid Kattegattgymnasiet att det som ska läras knyts till ett sammanhang. Det görs bäst när flera lärare använder sina kompetenser tillsammans. Detta skapar helhet i elevernas inlärningssituation.

Den bästa vägen till denna helhetsbild för eleverna är att flera lärare arbetar tillsammans runt en gemensam grupp elever.

Vårt mål är att på olika sätt stimulera eleven att bilda ny kunskap på ett sådant sätt att eleven tycker det är roligt och personligt utvecklande att lära. Att få eleven att lära sig om sitt lärande blir en av våra viktigaste uppgifter. Den elev som är väl medveten om hur hon/han lär, är väl rustad för framtiden.

Utbildningar

Kontaktuppgifter