Sök utbildning:

Studiekanalen i sociala medier

 

knapp_sk_twitter 
 

Prenumerera på våra nyheter via RSS

Högskolan väst

Kommun

Trollhättan

Utbildningsanordnare

Högskolan väst, Trollhättan

Om Högskolan väst i Trollhättan

Högskolan Väst i Trollhättan är en modern högskola som erbjuder arbetslivsnära utbildningar i en attraktiv och modern studiemiljö. Hos oss står studenten och lärandet i centrum. Arbetsintegrerat lärande som synsätt och metod präglar verksamheten och är högskolans profil.

Attraktiv och modern studiemiljö

Högskolan Väst har över 11 000 studenter och cirka 500 anställda. Vårt nya samlade campus ligger centralt i Trollhättan och är byggt utifrån studentens behov. De öppna ytorna skapar mötesplatser mellan studenter, lärare och arbetsliv.

Arbetslivsnära utbildningar

Högskolan erbjuder utbildningsprogram, påbyggnadsprogram och kurser på bred front inom data och IT, ekonomi och ledarskap, hälsa och vård, lärare och språk, media, människa och samhälle, samt teknik.

Vi har arbetslivsnära utbildningar och samverkar nära med samhälle och näringsliv. Genom vår profil - arbetsintegrerat lärande, AIL - får studenter vid högskolan erfarenhet av arbetslivet redan under utbildningstiden. Högskolan Väst har regeringens uppdrag att utveckla pedagogiken kring AIL. Ett exempel på AIL i utbildning är Cooperative Education (Co-op) där studierna varvas med perioder av avlönat arbete.

Tillämpningsbar forskning

Forskning bedrivs inom områdena teknik, samhällsvetenskap, vård- och hälsovetenskap och humaniora. Ett viktigt tvärvetenskapligt forskningsfält är arbetsintegrerat lärande. Det finns en stark koppling mellan forskningen på Högskolan Väst och grundutbildningarna.

Av speciell betydelse är forskningen på produktionsprocesser inom verkstadsindustrin. Denna forskning bedrivs i nära samverkan med en lång rad företag.

Utbildningar

Kontaktuppgifter