Sök utbildning:

Studiekanalen i sociala medier

 

knapp_sk_twitter 
 

Prenumerera på våra nyheter via RSS

Högskolan Dalarna

Kommun

Falun

Utbildningsanordnare

Högskolan Dalarna

Om Högskolan Dalarna

Högskolan Dalarna erbjuder ett 40-tal utbildningsprogram och ett tusental kurser varje termin. Du kan studera till kandidatexamen med det huvudsakliga området inom humaniora, samhällsvetenskap, vårdvetenskap, naturvetenskap eller teknik. Du kan även studera på avancerad nivå mot en magisterexamen. Dessutom finns yrkesexamina för till exempel lärare, sjuksköterska eller ingenjör.

Organisationen vid Högskolan i Dalarna

 • 666 anställda omfattande totalt 540 personår
 • 31 professorer
 • dessutom 17 docenter
 • 45 % disputerade lärare (inkl. forskarsassistenter och forskningsledare)
 • 83 forskarstuderande varav 8 industridoktorander
 • 549 mnkr i omslutning varav 93 mnkr (17 %) inom forskningsverksamhet
 • 52 % externfinansiering inom forskningsverksamheten (48 mnkr)

Utbildningsutbud vid Högskolan i Dalarna

 • 66 utbildningsprogram varav 21 magisterprogram
 • 1 247 kurser

Studentstatistik Högskolan i Dalarna

 • 18 063 studenter
 • 11 494 studenter inom webbaserade studier
 • 1 626 internationella studenter (Källa: HSV avs. Läsåret 2008/2009)
 • 7 380 helårsstudenter
 • 5 066 helårsprestationer (68,6 % prestationsgrad)
 • 1 275 examina

Utbildningar

Kontaktuppgifter