Sök utbildning:

Studiekanalen i sociala medier

 

knapp_sk_twitter 
 

Prenumerera på våra nyheter via RSS

Cybergymnasiet i Stockholm

Kommun

Stockholm

Utbildningsanordnare

Cybergymnasiet, Stockholm

Om Cybergymnasiet i Stockholm

Cybergymnasiet Odenplan erbjuder bra gymnasieutbildningar, ledda av uppskattade lärare i välutrustade lokaler, mitt i centrala Stockholm. Vårt mål är
en skola där eleverna upplever att verksamheten är meningsfull både
idag och i framtiden.

Vi ger dig som elev den kompetens du behöver när du studerar, när du arbetar och när du interagerar med din omvärld. Vi vill att du ska växa som människa hos oss.
På Cybergymnasiet Odenplan strävar vi efter att du som elev ska bli sedd. Du ska få möjlighet att utvecklas där du befinner dig.

Cybergymnasiet i Stockholm

Studiemiljö

Våra lokaler är väl anpassade till vår verksamhet.

Lärosalarna är praktiska och funktionella. Vi har också specialanpassade lokaler: labbsalar med industristandard för el och teknik, ett modernt mediecenter, fotostudio, åtta ljudstudior för mixning och inspelning, ensemblerum, två stora ateljéer, keramikverkstad med ugn, gips- och träverkstad och en frisörsalong med det senaste för skönhet.

I våra studiehallar kan du få arbetsro för enskilda uppgifter, samarbeta med andra i gemensamma projekt och få handledning av kunniga lärare. Korridorer, trapphus och gemensamma utrymmen är dekorerade med våra elevers konstverk. Större arrangemang anordnas i vår aula, utformad som en biosalong med en scen. Vi har en öppen och ljus matsal och i vårt mysiga fik står Mia och säljer kaffe, smörgåsar och frukt till låga priser.

Skolan ligger mitt i centrala Stockholm. Affärer, restauranger, caféer och gym finns bara ett stenkast bort, liksom bussar och tunnelbana.

Utbildning med kvalitet

Vi har engagerade och välutbildade lärare samt personal med specialistkompetens. Många av våra lärare har dessutom branscherfarenhet vilket främjar utvecklingen av våra yrkesinriktade kurser.

Cybergymnasiet har ett unikt system med programrektorer. De är mycket insatta i sina programs innehåll och arbetssätt och har därför en djupare förståelse för elevernas och ämneslärarnas behov, krav och idéer. De har också större möjligheter att lära känna varje enskild elev som tillhör deras program. Programrektorernas arbete samordnas av skolchefen.

Vi ställer krav

För att du ska nå goda studieresultat behövs det både engagemang och ansvar från din sida. Vi vet att hög närvaro ger bättre studieresultat. Vi ställer därför höga krav på din närvaro och följer upp eventuell frånvaro noga. Vi har nolltolerans mot allt som hindrar effektiva studier.

I Cybergymnasiets Studiekontrakt, som skrivs mellan eleven, målsmannen och skolan, regleras skolans och elevens åtaganden, ansvar och respekt för varandra.
Om någon elev inte följer avtalet, till exempel genom att uppträda störande på lektioner, visa nonchalans för arbetsuppgifter, åka snålskjuts på andra elevers arbete eller allmänt uppvisa en olämplig attityd, utgår skriftlig varning till elev och målsman. Om ingen bättring sker, stängs eleven av från studier i den kursen, studiestödsteamet kopplas in och hemkommunen samt målsman underrättas. Stölder, skadegörelse, olaga datorintrång, mobbing eller liknande, enligt lag straffbara förseelser, polisanmäls omedelbart.

Hos oss trivs både elever och personal!

På Cybergymnasiet Odenplan drar vi fördel av våra olikheter och respekterar varandras stilar, livssyn och framtidsplaner. Hos oss ska alla kunna trivas.
På så sätt skapar vi den bästa grunden för lärandet. Det är en skön attityd. 

Bra utbildning, skön attityd!TM

Utbildningar

Kontaktuppgifter