Sök utbildning:

Studiekanalen i sociala medier

 

knapp_sk_twitter 
 

Prenumerera på våra nyheter via RSS

feed-image RSS flöden

Tips inför gymnasievalet

Vad ska man tänka på inför gymnasievalet?

Rudolf Jackobson, studievägledare på Rudbeckianska gymnasiet i Västerås berättar om vad ska man tänka på inför gymnasievalet.

studievgledare_rudolf_jackobson

Vilka program på gymnasiet är populärast just nu?
Frisörprogrammet
har alltid varit populärt. Det är många som söker dit och alla kan inte komma in, man konkurrerar med sitt betyg. Samhällsvetenskapliga programmet är som tidigare populärt. Nu finns här på Rudbeckianska även profiler inom SP, som t.ex. journalistik, internationell och entreprenör. Första året går man på samhällsvetenskapliga programmet och andra året väljer man som tidigare inriktning - ekonomi, språk eller samhälle. Men inom varje inriktning finns alltså en valbar profil. Även naturvetenskapligt program är eftersökt.

Vad innebär ditt jobb som studievägledare?
Vi informerar eleverna om vad man kan göra eftergymnasiet, hur man söker utbildningar och hur man hittar det rätta utbildningen som man är intresserad av. En betydande uppgift som studievägledare är att hjälpa elever och stärka deras självkänsla, speciellt elever som av olika orsaker har studiesvårigheter t.ex. inte är uppväxta i studievana hem. Många elever är förvirrade och vet inte vad de ska göra med sin framtid. Genom de samtal som vi som studievägledare erbjuder kan vi hjälpa dem så att de kan komma fram till vad de ska göra i framtiden.

Vad är det viktigast att tänka på om man går i högstadiet och ska välja gymnasieprogram?
När man ska välja utbildning så visar mycket att man ska välja efter intressen. Men man ska göra ett så medvetet val som möjligt och kolla upp vad de olika programmen innehåller för kurser. Det är viktigt och vara medveten om att när man väljer ett program så väljer man bort något annat. Det är alltid så väljer man något så väljer man bort andra möjligheter därför är det viktigt att välja det man har intresse för och att man är medveten om vad det program man väljer innebär.

Hur ser utbudet ut för yrkesförberedande program på gymnasieskolan ut?
Det är ingen större skillnad jämfört med hur det har varit förutom att idag finns det fler skolor som erbjuder sådana program. Det har tillkommit en del hantverksutbildningar t.ex. på Västerås praktiska skolan Där erbjuds t.ex. utbildning till florist, glasmästare, Där har eleverna två dagar i veckan teori och tre dagar är de på en arbetsplats. Fordonsprogrammet på Edströmska gymnasiet är också ett yrkesprogram som många söker till. Det som är oroande är att intresset för omvårdnadsprogrammet har minskat de senaste åren. Intresset har dock ökat för omvårdnad på en friskola som har räddningstjänst och internationella frågor som inriktning.

Idag finns det 19 gymnasieskolor i Västerås och 100 ingångar på gymnasium, för bara några år sedan fanns det inte mer än två, tre fria gymnasier skolor i Västerås idag finns det 13 fria gymnasier skolor. I Stockholm räknar men med nästen över 200 ingångar på gymnasium.

Är det inte för många val för en 15 årig att välja gymnasium och ingång?
Jo!! Det är orimligt att en 15 årig ska kunna fatta ett klok och genomtänkt beslut för så här många ingångar. Det har till och med gått så långt att skolor ringer hem till elever och gör reklam för sig själva. Det är alldeles för mycket för information som en 15 årig ska hantera.

Vilka framtidsutsikter på arbetsmarknaden har olika program?
Utbildningar som erbjuder ett tvärvetenskapligt arbetsätt och med frågor som rör ett hållbart samhälle. Men också med internationella frågor och konfliktlösningar på sina program.

På vilket sätt hjälper grundskolan sina elever att bekanta sig med de olika gymnasieprogrammen som finns?
Det finns gymnasiemässan på hösten och öppet hus på varje gymnasium där man med sina föräldrar kan kolla på de olika programmen som finns. . Sedan har studievägledarna enskilda vägledningssamtal med varje elev.

Inom vilka gymnasieprogram finns det mer möjlighet för praktik?
Inom alla yrkesförberedande program, då har man APU - arbetsförlagd utbildning.

Kan alla söka till högskolan oavsett vilket program man har gått på?
Ja, man får minst grundläggande behörighet oavsett vilket program man har gått.

Hur mycket kan man som gymnasieelev påverka sin utbildning?
2500 poäng har man läst när man tar studenten. Av de 2500 poäng är 750 poäng obligatoriska kurser för alla. Sedan är det speciella kurser beroende på vilket program man går på. Det finns valbara kurser och individuella val och i princip är det dessa som man kan påverka själv som elev utöver den inriktning som man väljer.

Vad skulle du vilja ge som råd till de som söker till gymnasiet?
Sök det du har intresse för och se till att du vet vad programmet innehåller. Och tänk inte att det du väljer nu är för hela livet.

Vad innebär det med program som har nationellt intag? Kan vem som helst oavsett var man bor söka då?
Ja, i princip, men de som bor närmast har företräde. Så om en elev vill gå tex ett program i Stockholm och det finns plats så får man gå där.