Sök utbildning:

Utbildningsnyheter i mailen?

Studiekanalen i sociala medier

 

knapp_sk_twitter 
 

Prenumerera på våra nyheter via RSS

330 nya yrkeshögskoleutbildningar!

Myndigheten för yrkeshögskolan har behandlat 1 127 ansökningar om statsbidrag för att bedriva yrkeshögskoleutbildning med första start hösten 2012. Av dessa har 330 ansökningar beviljats.


 

330 nya Yh-utbildningar har nu beviljats statsbidrag

Under hösten 2011 har det pågått en ansökningsomgång för utbildningsanordnare som vill bedriva utbildning enligt reglerna för yrkeshögskolan. 1 127 ansökningar inkom till myndigheten och arbetet med att bedöma ansökningarna har pågått sedan september. 330 nya Yh-utbildningar har nu beviljats statsbidrag för att bedriva yrkeshögskoleutbildning med första start under hösten 2012.

Lista över beviljade utbildningar

Det är nu möjligt att ta del av vilka 330 yrkeshögskoleutbildningar som beviljats, fördelade per utbildningsområde, län och kommun.

 • Lista över de 330 beviljade Yh-utbildningarna i ansökningsomgång 2011, fördelade på utbildningsområde
   
 • Lista över de 330 beviljade Yh-utbildningarna i ansökningsomgång 2011, fördelade på län
   
 • Lista över de 330 beviljade Yh-utbildningarna i ansökningsomgång 2011, fördelade på kommun
   
 • Diagram över resultatet
   
 • Bakgrund till myndighetens bedömning (uppdaterad 120123 12.00)
   
 • Yrkesanalyser ansökningsomgång 2011

Beslutsprocessen

Myndigheten har den 21 januari skickat ut alla beslut till berörda utbildningsanordnare. Det gäller både beviljade och ej beviljade utbildningar. Statsbidragets storlek och därmed platsantalet för en beviljad utbildning framkommer i de beslut som myndigheten delger respektive utbildningsanordnare.

Den fortsatta processen innebär att:

 1. För de ansökningar där utbildningsanordnaren sökt bidrag över schablon kommer detta att behandlas i form av en dialog med anordnaren.
   
 2. Detta gäller också i de fall där det antal platser som utbildningsanordnaren sökt om inte överensstämmer med det platsantal som myndigheten kommer att besluta om.
   
 3. För ett antal ansökningar som finns med på listan behöver utbildningsplanen kompletteras innan slutgiltigt beslut om statsbidrag kan fattas. Dessa kommer i ett första läge att få ett villkorat beslut från myndigheten. Det innebär att ändringar i utbildningsplanen måste ha gjorts inom en angiven tid. Om detta inte sker, eller om myndigheten anser att ändringen inte är tillfredsställande, kommer ansökan att avslås.
   
 4. De ansökningar som beviljas utan krav på komplettering har fått ett beslut med angivet platsantal och statsbidrag.
   
 5. De ansökningar som inte står med på listan kommer inom kort att få ett avslagsbeslut med skäl för avslag.
   
 6. De utbildningar som beviljas vid första beslutsdatum den 19 januari kommer att finnas inlagda i myndighetens IT-system och därmed vara sökbara via sökmotorerna i början av vecka 6. Ansökningar som får ett villkorat beviljande syns inte förrän begärda förändringar är gjorda och godkända av myndigheten.

Ytterligare upplysningar

Ytterligare upplysningar om besluten kan lämnas av avdelningschef Johan Blom, Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den , telefon 010-209 01 88.

Källa: Yrkeshögskolemyndigheten

Publicerad: 2012 01 24Tipsa en vän
Del.icio.us! Google! Facebook! StumbleUpon! MySpace! Yahoo! TwitThis Joomla Free PHP