Sök utbildning:

Prenumerera på våra nyheter via RSS

Introduktionsprogrammet - Skolstaden i Helsingborg

Utbildare/skola

Skolstaden

Kommun(er)

Helsingborg

Hemsida

Klicka här

Utbildningspresentation

Introduktionsprogrammet
- Skolstaden i Helsingborg

Om introduktionsprogrammet vid Skolstaden i Helsingborg

Introduktionsprogrammen är till för dig som inte har blivit behörig för gymnasiestudier på grundskolan. De fyra introduktionsprogrammen som Skolstaden erbjuder, ska ge dig en utbildning att bygga vidare på, antingen till gymnasiet eller som en plattform för praktiska yrkeskunskaper. Vi planerar studierna efter varje elevs behov. Läromedlen är anpassade utifrån kunskapsnivå och mål. Vi arbetar med grupper på ca 15 elever och ofta i betydligt mindre grupper.

Att trivas är en framgångsfaktor hos oss, t ex alla elever börjar sin dag med samling och erbjuds frukost om de önskar.

Preparandutbildning

Målet är att ge behörighet till ett nationellt gymnasieprogram, och du ska kunna bli klar med dina studier här på ett år, eller tidigare. Därför har du förmodligen endast ett eller några få ämnen kvar från grundskolan att läsa, och är motiverad för studier. Efter preparandutbildningen kan du antingen studera på ett högskoleförberedande- eller yrkesförberedande program på gymnasiet. Vår personal jobbar nära dig som elev och ambitionen är att stötta och hjälpa dig att bli behörig så snart som möjligt.

Yrkesintroduktion

Yrkesintroduktionen är till för dig som vill ha en yrkesinriktad utbildning. Yrkesintroduktionen för elevgrupp riktar sig mot vårdsektorn eller anpassas utifrån dina speciella förutsättningar mot närliggande serviceyrken. I programmet får du en utbildning som ger dig kunskaper som kan leda till studier på ett yrkesprogram eller underlättar för dig att etablera dig på arbetsmarknaden.
Vi har alternativ som kompletterar kärnämnesläsningen med mer praktisk verksamhet. Där kan du som elev utveckla dina praktiska kunskaper inom de områden som Skolstadens nationella program erbjuder. Här kan du studera allt mellan ett till tre år, men för att få en komplett yrkesexamen ska du gå ett nationellt yrkesprogram.

Individuellt alternativ

Individuellt alternativ är utbildningen som förbereder dig för yrkesintroduktion, nationellt program eller arbetsmarknaden. Du får en mer allmänt inriktad utbildning som förberedelse för annan
utbildning. Du får möjlighet att läsa grundskoleämnen om du önskar, men du kan också inrikta dig på praktiska studier eller vara ute på en praktikplats några dagar i veckan för att få kunskap och skapa dig ett nätverk för framtida arbete. Undervisningen är anpassad efter dina förutsättningar och ska ge dig det stöd du behöver för att kunna studera och utvecklas som person.
Bra relationer och trivsel är viktigt för en positiv utveckling.
Undervisningen är anpassad efter dina förutsättningar och ska ge dig det stöd du behöver för att kunna studera och utvecklas som person.
Vi jobbar mycket med gemenskap och att skapa förtroende för varandra. Vi vill att du ska lyckas med din utbildning och känna att du är på väg mot något positivt.

Språkintroduktion

Språkintroduktionen vänder sig till invandrarungdomar som nyligen anlänt till Sverige. Utbildningen ska ge dig som elev tillräckliga kunskaper i det svenska språket för att kunna söka till -ett svenskt nationellt gymnasieprogram. Vi erbjuder kompetent personal som kan föra dig till studier inom den svenska gymnasieskolan antingen du väljer ett högskoleförberedande - eller ett yrkesförberedande program.

Ansökan och behörighet

Intresserad av introduktionsprogrammet vid Skolstaden i Helsingborg?

För mer information om utbildningen samt ansökan fyll i en intresseanmälan nedan.