Sök utbildning:

Prenumerera på våra nyheter via RSS

Statsvetenskap, masterprogram, 120 hp, Linnéuniversitetet Växjö

Utbildare/skola

Linnéuniversitetet

Kommun(er)

Växjö

Hemsida

Klicka här

Utbildningspresentation

Statsvetenskap, masterprogram, 120 hp, Linnéuniversitetet Växjö

Masterprogrammet i statsvetenskap ger både fördjupade kunskaper i ämnet och yrkeserfarenhet genom praktikarbete.

Först lär dig dig mer om statsvetenskaplig teori som behandlar kärnfrågor som makt, demokrati och politikens organisering.

Därefter följer valbara ämneskurser och fördjupning inom forskningsdesign samt kvalitativ och kvantitativ metod. Den efterföljande delen, som är valbara kurser, kan till viss del läsas utomlands. Under termin tre kan du välja att praktisera och utföra ett utredningsarbete som med fördel kan förläggas utomlands. Masterprogrammet avslutas med ett examensarbete på 30 hp.

Förutom ökad bredd och djup inom ämnet har programmet en yrkesförberedande ambition. Den starka gränslinjen mellan offentligt och privat samt mellan nationella och internationella frågor har luckrats upp och kunskaper och insikter om internationella företeelser får allt större betydelse för många yrkesgrupper. I programmet ges därför fördjupad kunskap inom metodik som förbereder både för forskarutbildning och yrken med kvalificerade handläggar- och utredningsuppgifter inom offentlig och privat verksamhet.

Efter utbildningen kan du kunna jobba med mer kvalificerade arbetsuppgifter som utredningar, analyser och handläggning inom både internationell och nationell, offentlig och privat verksamhet.

Filosofie masterexamen i statsvetenskap. Examensbeviset är tvåspråkigt (svenska/engelska). Tillsammans med examensbeviset följer Diploma Supplement (engelska).

Ansökan och behörighet

Linnéuniversitetet önskar inte att du skickar intresseanmälan genom formuläret nedan.

Gå istället direkt in på Linnéuniversitetets hemsida för mer information om antagning och sista ansökningsdatum till denna utbildning.