Sök utbildning:

Prenumerera på våra nyheter via RSS

Masterprogram i språkteknologi, 120 hp, Uppsala Universitet

Utbildare/skola

Uppsala Universitet

Kommun(er)

Uppsala

Hemsida

Klicka här

Utbildningspresentation

Masterprogram i språkteknologi, 120 hp, Uppsala Universitet

Masterutbildningen i språkteknologi är en forskningsförberedande och yrkesmässigt värdefull utbildning som ger avancerad kompetens inom språkteknologisk teori och tillämpningsområden. Programmet är avsett för studenter med kandidatexamen i språkteknologi/datorlingvistik, datavetenskap, eller i något språkvetenskapligt ämne.

Masterprogrammet i språkteknologi syftar till att ge avancerade kunskaper, färdigheter och insikter gällande datorlingvistisk teori och språkteknologiska system. Ämnesområdet datorlingvistik behandlar formella analyser och modeller av språkliga fenomen som kan ligga till grund för implementerade språkteknologiska system. Till språkteknologins domän räknas automatiska system som kan behandla språklig (talad och/eller skriven) input och/eller output med en känslighet för den språkliga strukturen och/eller det språkliga innehållet.

Innehåll

Programmets första termin inleds med kurser som ger en bas för vidare studier på programmet. Dessa kurser ska komplettera studentens befintliga kunskaper. De utgörs av kurser i lingvistik för studenter med datavetenskaplig bakgrund och av kurser i datavetenskap för dem med bakgrund i språkvetenskapligt ämne (inklusive språkteknologi).

Första terminen innehåller även en forskningsorienterad översikt över språkteknologin avsedd för samtliga studenter.

Andra terminen innehåller kurser som ger fördjupning i viktiga språkteknologiska delområden (talteknologi, statistiska metoder och språkteknologisk forskning och utveckling), samt en projektkurs för mer självständig specialisering.

Tredje terminen fortsätter med halva utrymmet språkteknologiska fördjupningskurser (språkliga resurser och maskininlärning) och halva utrymmet valbara kurser. Fjärde och sista terminen ägnas åt ett självständigt utfört examensarbete.

Jobb

Som språkteknolog kan man arbeta inom näringslivet med system för språkgranskning och författarstöd och med hjälpmedel för översättare och med maskinöversättning. Vidare är tekniker för att klassificera dokument och att söka information i dokument viktiga tillämpningsområden. En annan viktig gren av språkteknologin är talteknologin, där man arbetar med system som hanterar och producerar talade yttranden.

De språkteknologiska arbetsuppgifterna kan till exempel avse utveckling av grundläggande komponenter i system, anpassning av system till nya språk och tillämpningsområden samt utbildning och kundkontakter. Språkteknologer kan även arbeta med forskning och utbildning inom den akademiska världen.