Sök utbildning:

Prenumerera på våra nyheter via RSS

Freds- och utvecklingsarbete, magisterprogram, 60 hp, Linnéuniversitetet Växjö

Utbildare/skola

Linnéuniversitetet

Kommun(er)

Växjö

Hemsida

Klicka här

Utbildningspresentation

Freds- och utvecklingsarbete, magisterprogram, 60 hp, Linnéuniversitetet Växjö

I freds- och utvecklingsarbete studeras relationen mellan fattigdom, konflikter och utveckling, liksom det politiska manöverutrymmet för förändring.

Freds- och utvecklingsarbete riktar sig till dig som vill specialisera dig i riktning mot frågor som gäller fred och utveckling, samt internationellt utvecklingsarbete.

Vi diskuterar både aktuell forskning om utvecklingsfrågor och det konkreta arbete som utförs inom internationella organ, frivilligorganisationer och sociala rörelser. Som magisterstudent kan du göra ditt examensarbete tillsammns med någon organisation eller delta i ett handlett fältarbete i något utvecklingsland.

Den tvärvetenskapliga inriktningen på programmet – där vi också diskuterar hur utvecklingspolitiska frågor ska kunna lösas i praktisk politik – innebär att vi försöker upprätthålla breda kontaktytor med människor som är yrkesverksamma inom området. De flesta av våra lärare har också lång erfarenhet av arbete med fred och utveckling i utvecklingsländer. Inom programmet arbetar vi också med att förstå hur kommunikationsfrågor i vid mening påverkar utveckling och social förändring.

Målsättningen är en framtida yrkesverksamhet inom internationellt verksamma organisationer, vilkas arbete kretsar kring fattigdoms-, konflikt- och utvecklingsfrågor. Dessutom övar vi både analytisk förmåga och konkreta färdigheter för den verklighet som internationellt utvecklingssamarbete verkar i.

Filosofie magisterexamen

Ansökan och behörighet

Linnéuniversitetet önskar inte att du skickar intresseanmälan genom formuläret nedan.

Gå istället direkt in på Linnéuniversitetets hemsida för mer information om antagning och sista ansökningsdatum till denna utbildning.