Sök utbildning:

Prenumerera på våra nyheter via RSS

Specialistsjuksköterska inriktning operation, Göteborgs Universitet

Utbildare/skola

Göteborgs universitet

Kommun(er)

Göteborg

Utbildningspresentation

Specialistsjuksköterska inriktning operation, Göteborgs Universitet

goteborgs universitet bild

 

Om Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot operationssjukvård, 60 hp

Utbildning till specialistsjuksköterska med inriktning mot operationssjukvård är en akademisk yrkesutbildning som leder fram till en specialistsjuksköterskeexamen. Utbildningen fördjupar kompetensområdet för att självständigt kunna arbeta som operationssjuksköterska och bedriva utveckling inom specialområdet. Programmet ligger även till grund för generell examen i omvårdnad på magisternivå och fortsatta studier på forskarnivå.

Operationssjuksköterskans yrkesfunktion omfattar omhändertagande av patienter som ska genomgå ett kirurgiskt ingrepp. Operationssjuksköterskan är en del i det team som samarbetar med kirurg, anestesiläkare/anestesisjuksköterska samt övriga personalgrupper som är engagerade i patienten perioperativt. Det perioperativa vårdarbetet ställer krav på en hög handlingsberedskap, snabba beslut, flexibilitet och förmåga till problemlösning.

Specialistsjuksköterskeprogrammets huvudområde är omvårdnad. I programmet integreras kunskaper från vårdvetenskap, medicinsk vetenskap och samhällsoch beteendevetenskap.

Studierna bedrivs på helfart. Programmets lokala profil utgår från den patientnära forskning som bedrivs vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa.

Vissa kurser kan komma att samläsas med andra lärosäten i Västra Götaland. Kurserna i verksamhetsförlagd utbilding kommer att förläggas i Göteborg och övriga orter i Västra Götalandsregionen vilket kan medföra ökade kostnader för dig.

All teoretisk utbildning är förlagd i Göteborg utom den verksamhetsförlagda utbildningen som kommer att genomföras på angivna orter.

Ansökan och behörighet

Behörighet och anmälan

Förkunskapskrav: Svensk legitimation som sjuksköterska, avlagd kandidatexamen i något av vårdvetenskapens huvudämnen eller motsvarande, ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska vid kursstart, därutöver krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B och Engelska A.

Urval: Högskolepoäng (50 %) och yrkeslivserfarenhet (50 %)