Sök utbildning:

Prenumerera på våra nyheter via RSS

Operativ Redovisningsekonom på distans (YH-utbildning) - Iterum i Stockholm

Utbildare/skola

Iterum i Stockholm

Kommun(er)

Distansutbildning

Hemsida

Klicka här

Utbildningspresentation

Operativ redovisningsekonom på distans
(YH-utbildning)
- Iterum i Stockholm

Om utbildningen operativ redovisningsekonom på distans

Det finns en stor och varierad arbetsmarknad för "ekonomer" och även många olika ekonomiutbildningar. Denna utbildning fokuserar på en tydlig nisch inom arbetsmarknaden där det finns en stadig efterfrågan på kompetent arbetskraft. Arbetslivet efterfrågar idag fler kompetenta operativa redovisningsekonomer än vad som finns tillgängliga.

Medelåldern inom branschen är relativt hög, vilket kommer att öka nyrekryteringsbehovet ytterligare. Detta gäller i såväl kommunal, statlig som privat verksamhet.

Operativ redovisningsekonomutbildning vid Iterum i Stockholm

Öka ditt karriärutrymme.
Utbilda dig till framtidens ekonom!

Arbetsmarknaden efter utbildningen operativ redovisningsekonom på distans

Det kommande decenniet kräver väsentligt fler och bättre utbildade operativa redovisningsekonomer än vad som finns att tillgå idag. Detta beror i huvudsak på två olika orsaker:

Det ena skälet är att en stor andel av befintliga redovisningsekonomer har hög medelålder och kommer att gå i pension inom de närmaste åren.
Det andra skälet är att IT-utvecklingen har inneburit att rutiner inom redovisningen automatiserats, vilket ställer högre kompetenskrav på dagens och framtidens redovisningsekonomer. Allt eftersom de enklare manuella hanteringarna fasas ut efterfrågar arbetslivet numera redovisningsekonomer med en mer operativ förmåga, vilket innebär att behärska den löpande hanteringen av redovisningen, bokslut och deklarationer.

Vad innebär det att vara "operativ"?

 • Att vara operativ innebär, förutom att kunna hantverket, att förstå sambanden samt att ha analytisk och kommunikativ förmåga.
 • Arbetslivet efterfrågar redovisningsekonomer med förmåga att forma redovisningen på ett sådant sätt att den kan vara underlag för styrning i olika verksameter.
 • Att ta ett operativt ansvar för redovisningen innebär att självständigt eller i team kunna skapa rutiner för, och praktiskt hantera, löpande redovisning och bokslutsarbete.

Hur blir du "operativ"?

 • Den röda tråden i utbildningen är det praktiska arbetet med det ekonomiska flödet. Till detta flöde kopplas utbildningens olika kurser. Kurserna behandlar både det löpande ekonomi- och lönearbetet såväl som årsbokslut och deklaration, inklusive de rapporter och avstämningar som följer i detta arbete. Detta upplägg gör att du redan under utbildningen tränas i ett operativt arbetssätt och därför kan utbildningen genomföras på kortare tid än många andra redovisningsutbildningar.
 • I utbildningen ingår också träning i ett konsultativt förhållningssätt, vilket innebär att ständigt fokusera på det resultat som det egna arbetet skall resultera i. Dessutom ingår två praktikperioder under totalt 13 veckor.

Målet med utbildningen operativ redovisningsekonom

Utbildningen ger dig kompetens att ta ett självständigt operativt ansvar för redovisningen i ett företag eller en organisation. Att ta ett operativt ansvar för redovisningen innebär att självständigt skapa rutiner för, och praktiskt hantera, löpande redovisning och bokslutsarbete. Utbildningen tillgodoser ett väx­ande behov av operativ kompetens inom redovisningsarbetet.

I utbildningen ingår också träning i ett konsultativt förhållningssätt, vilket innebär att ständigt fokusera på det resultat som det egna arbetet skall resultera i.

Efter utbildningen ska du kunna arbeta som operativ redovisningsekonom inom:

 • Små företag, där rollen som redovisningsekonom innebär att ensam kunna ansvara för företagets redovisning, såväl för det löpande arbetet som för bokslutsarbetet och deklaration.
 • Medelstora och stora företag, där rollen som redovisningsekonom innebär att kunna arbeta i ett team såväl som med eget ansvar för delar av företagets redovisning.
 • Redovisningsbyråer, där rollen som redovisningsekonom innebär att kunna såväl den löpande hanteringen av kundens redovisning, som bokslutsarbete med framtagning av årsredovisning och deklaration.
 • Bemanningsföretag, där rollen som redovisningsekonom innebär att kunna ta hand om en kunds löpande redovisning och bokslutsarbete/deklaration.
 • Offentlig verksamhet, där rollen som redovisningsekonom innebär att verka för att de ekonomiska resurserna utnyttjas på bästa sätt i arbetet att nå uppsatta mål.

Efter några yrkesår ska du dessutom kunna arbeta som egen företagare som redovisningskonsult.

Innehåll i utbildningen operativ redovisningsekonom på distans

Utbildningen innehåller sju skolförlagda och två arbetsplatsförlagda kurser. Du får praktisk kompetens inom redovisning kombinerat med en bred kunskap inom kringliggande funktioner som beskattning, lönehantering, likviditetsplanering, lönsamhetsanalys samt kommunikation/rapportering vilket ger dig en på arbetsmarknaden mycket konkurrenskraftig kunskap och erfarenhet.

Ingående kurser:

 • Ekonomiflödet
 • Löpande lönehantering
 • LIA 1, arbetsplatsförlagd kurs
 • Ekonomiflödet 2
 • Deklaration och beskattning
 • Likviditet och lönsamhet
 • Redovisningsekonomens IT-tillämpningar
 • Rapporter och kommunikation
 • LIA 2, arbetsplatsförlagd kurs

Ansökan och behörighet

Intresserad av distansutbildningen operativ redovisningsekonom?

Behörighet: Grundläggande behörighet

Särskild behörighet: För att kunna söka till utbildningen ska du ha vissa ämneskunskaper i engelska, matematik och företagsekonomi, samt ha två års yrkeserfarenhet (se nedan):

Du som har gått i gymnasiet under senare år ska ha betyg i Engelska B, Matematik B och Företagsekonomi B. Betyg i Svenska B är inte ett krav men är meriterande.
Du som har äldre gymnasiebetyg ska ha läst engelska, matematik och företagsekonomi i minst två år.
Du som har läst engelska, ekonomi eller matematik på högskolan (i Sverige eller utomlands) har sannolikt tillräckliga kunskaper för att vara behörig.
OBS! Du kan också vara behörig om du tillägnat dig motsvarande kunskaper genom arbetslivserfarenhet eller annan utbildning.

Yrkeserfarenhet: Du behöver också ha minst två års yrkeserfarenhet av att arbeta med ekonomi, helt eller delvis, i ett företag eller en organisation. Sådan yrkeserfarenhet kan omfatta en enskild del i ekonomiarbetet eller bredare arbetsuppgifter. Många och skilda ekonomierfarenheter kan vara relevanta för att ge behörighet.

Utbildningsstart: 13 augusti 2012

Sista ansökningsdag: 2 maj 2012

För mer information om utbildningen samt ansökan fyll i en intresseanmälan nedan.