Sök utbildning:

Prenumerera på våra nyheter via RSS

Introduktionsprogrammet - Frans Möllergymnasiet i Kävlinge

Kommun(er)

Kävlinge

Hemsida

Klicka här

Utbildningspresentation

Introduktionsprogrammet 
- Frans Möllergymnasiet i Kävlinge

Om introduktionsprogrammet vid Frans Möllergymnasiet i Kävlinge

På Frans Möllergymnasiet finns de varianter av Introduktionsprogrammen som listas nedan. De individuella alternativen är inriktade mot Bygg och anläggning, Barn och Fritid, Fordon och Transport, Restaurang och Livsmedel samt Handel och Administration.

Programinriktat individuellt val

Syftet med programinriktat individuellt val är att elever ska få en utbildning som är inriktad mot ett nationellt yrkesprogram och att de så snart som möjligt ska kunna antas till det programmet. Utbildningen är sökbar och står öppen för ungdomar som inte har alla de godkända betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram men har godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk och godkända betyg i engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen, eller godkända betyg i engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen.

Yrkesintroduktion

Yrkesintroduktion vänder sig till ungdomar som inte har de godkända betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram. Syftet är att elever ska få en yrkesinriktad utbildning som underlättar för dem att etablera sig på arbetsmarknaden eller som leder till studier på ett yrkesprogram. Utbildningen utformas både för en grupp elever men också för en enskild elev. När den utformas för en grupp elever blir den sökbar.

Individuellt alternativ

Individuellt alternativ ska hjälpa elever vidare till yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller till arbetsmarknaden. Utbildningen utformas för en enskild elev och vänder sig till ungdomar som inte har de godkända betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram. Utbildningen är inte sökbar.

Ansökan och behörighet

Intresserad av introduktionsprogrammet vid Frans Möllergymnasiet i Kävlinge?

För mer information om utbildningen samt ansökan fyll i en intresseanmälan nedan.