Sök utbildning:

Prenumerera på våra nyheter via RSS

Butikssäljarutbildning - Högalids folkhögskola i Kalmar

Kommun(er)

Kalmar

Hemsida

Klicka här

Utbildningspresentation

Butikssäljarutbildning
- Högalids folkhögskola i Kalmar

Butikssäljarutbildning - med fokus på kunden

Målet med utbildningen butikssäljare vid Högalids folkhögskola i Kalmar

Kursens syfte är att öka och utveckla din kunskap om service och försäljning i olika säljsammanhang såsom detaljhandel och serviceföretag. Fokus läggs på det faktiska mötet med kunden.

Butikssäljarutbildning - Högalids folkhögskola i Kalmar

Kursinnehåll i utbildningen butikssäljare

 • Försäljning och service.
 • Personlig utveckling och muntlig framställning.
 • Arbetsmarknaden inom området.
 • Praktisk marknadsföring.
 • Butikskommunikation
 • Ekonomi.
 • E-handel.
 • Datorkunskap.
 • Kulturkommunikation.
 • Arbetsmiljö och säkerhet.
 • Språk.
 • Caféprojekt.
 • LIA (Lärande I Arbete), två perioder under läsåret.

Butikssäljarutbildningen är för dig...

Som vill, på ett professionellt sätt, arbeta med handel, service och försäljning.
Som har intresse av att bemöta kunder på ett "säljande" sätt.

Uttalande från tidigare studerande på butikssäljarutbildningen vid Högalids folkhögskola i Kalmar

Att börja studera här på butiksäljarutbildningen på Högalid var en självklarhet för mig. Det är inom handeln jag vill jobba och det är det här jag brinner för. Jag ville förbättra mina kunskaper inom service och mötet med kunden, men även öka mina chanser för framtida jobb.
På min första LIA-period var jag på Hennes & Mauritz på Kvastens galleria i Kalmar. Jag hade fyra väldigt trivsamma och lärorika veckor och jag längtar tillbaka varje dag. Personalen bjöd in mig och lät mig vara en av dem. De gav mig ansvar och tillit vilket ledde till att jag trivdes ännu bättre och tog arbetet på större allvar. Jag fick lära mig varuvård, varuhantering, hur man larmar och galgar samt hur man följer de så kallade Department-böckerna.
Min tid här på Högalids folkhögskola har visat att jag valt rätt väg i livet. Nu är jag redo för arbetslivet.

// Sabina Karlsson, Butiksäljarutbildning 09/10

Examen

Omdöme/intyg efter avslutad utbildning

Du får ett personligt omdöme där din lämplighet för arbete inom handel och service bedöms. Dina handledare på Högalid sätter gemensamt detta omdöme. Du får också en sammanställning av större projektarbeten, kursinnehåll, studiebesök och studieresor.

Vi har 5 kriterier:
1. Lämplighet för ett yrke inom handels- och servicebranschen
2. Samarbetsförmåga
3. Initiativförmåga
4. Förmåga till kunskapsinhämtning och analys
5. Intresse och engagemang
Vi använder oss av följande benämningar: god insats, mycket god insats eller utmärkt insats. Du får också en skriftlig personlig referens på ditt intyg.

Ansökan och behörighet

Ansökan till utbildningen butikssäljare i Kalmar

Din ansökan behandlas först efter att den är komplett med både personbevis och betygskopior.
Ansökan lämnas senast in i maj. Efter det tar vi in fortlöpande i mån av plats. Du får snabbt besked om du har fått plats. OBS! För baskursen gäller den 12 juni. Ansökan sker direkt via internet eller genom att du laddar hem ansökningsblanketten och fyller i. Kurserna Musik på scen och Sång & vokalgrupp har antagningsträffar, se deras egna sidor.

Skicka ifylld blankett till:

Högalids Folkhögskola
Smedby, Ref Studiekanalen
394 70 Kalmar

Antagning

För att antas till Högalid krävs att du är intresserad av att öka dina kunskaper och färdigheter samt att du fyller minst 18 år under 2011. På vissa specialkurser har vi särskilda inträdeskrav.
De flesta kurser bedrivs över ett helt läsår men det finns möjligheter att starta efter nyår på orienteringskursen.

Inträdeskrav

Personlig lämplighet för yrket.
Att du har viljan att möta människor och ett intresse för handel/försäljning.
Lägst grundskola eller motsvarande.

För mer information om utbildningen samt kursstarter och ansökan fyll i en intresseanmälan nedan.

Kostnader

Avgifter läsåret 2010/11 och 2011/2012

Du som inte bor på skolan (externatstuderande) betalar:
1000:- per fyraveckorsperiod för kost.

Du som bor på skolans internat betalar:
enkelrum 3 950:- - 4 200:- per fyraveckorsperiod.
dubbelrum 3 600:- - 3 800:- per fyraveckorsperiod.

Priserna varierar beroende på rummens storlek och standard. I priserna ingår kost, helpension 5 dagar per vecka, samt hyra.
All undervisning är avgiftsfri.
Till ovanstående priser tillkommer en serviceavgift på 350:- per månad.
I serviceavgiften ingår undervisningsmaterial, kopiering, studiebesök och del av studieresor samt elevförsäkring.