Sök utbildning:

Prenumerera på våra nyheter via RSS

Naturvetenskapsprogrammet med inriktning Naturvetenskap - Jenningsskolan - Robertsfors

Utbildare/skola

Jenningsskolan

Kommun(er)

Robertsfors

Hemsida

Klicka här

Utbildningspresentation

Naturvetenskapsprogrammet med inriktning Naturvetenskap - Jenningsskolan - Robertsfors

Vad blir man om man läser Natur?

Det naturvetenskapliga programmet är ett studieförberedande program och riktar sig med andra ord främst till elever som tänker läsa vidare på högskola eller universitet. Det naturvetenskapliga programmet erbjuder en unik bredd och är det enda nationella program där samtliga områdesbehörigheter till vidare studier kan nås.

Så svaret på frågan då? Men blir väl förberedd för att läsa vilken högskoleutbildning som helst. Om man läser Natur stänger man inga dörrar för fortsatta studier. Detta är extra viktigt när gamla jobb försvinner och nya branscher skapas. Det skulle vara omöjligt att göra en lista med alla möjliga yrken man kan bli efter att läst Natur utan att missa hälften. Istället har vi några exempel på vad elever som tidigare gått Natur på Jenningsskolan gör idag.

Vad får man lära sig när man läser Natur?

Många olika saker med den röda tråden att förstå hur och varför saker är som de är. Man lär sig naturvetenskapliga arbetssätt, tränas i att dra slutsatser, ställa upp och testa hypoteser. Många av kurserna handlar om de naturvetenskapliga ämnena och matematik, men man läser även flera kurser inom samhällsvetenskap och språk.

 

Dessa kunskaper och förmågor kommer vara avgörande när det gäller att lösa mänsklighetens stora utmaning för 2000-talet: Den globala miljön. Öka livskvalitén för jordens befolkning samtidigt som man har ett hållbart förhållningssätt till miljön.

Läser alla på Natur exakt samma kurser?

Nej. Förutom att man väljer mellan två olika nationella inriktningar har man en rad valbara kurser. Vi erbjuder samtliga inriktningar på Naturvetenskapsprogrammet.

Programstrukturen med kurser för Naturvetenskapsprogrammet (Skolverket)

Hur är det att gå Natur på Jenningsskolan?

Trevligt, lärorikt och utmanande. Så klart krävs det att eleverna lägger ner tid, arbete och engagemang för att deras skolgång skall bli lärorik. Att Jennings är en liten skola bidrar till den trevliga stämningen på skolan. Man försvinner inte i mängden. Det uppstår många och goda sociala relationer mellan elever på olika program, i olika årskurser och mellan elev och personal.

 

De små grupperna skapar förutsättningar för en undervisning utifrån varje elevs behov. Lärare har tid att diskutera ämnet med varje enskild elev. Eleven får stöd av lärarna att förstå varför och hur man kan lösa en uppgift. I större grupper, när läraren har mindre tid för varje elev, hinner läraren oftare enbart lösa uppgiften åt eleven, istället för att diskutera generella samband. Varje enskild elevs lärande hamnar i centrum.


Programmet är i första hand ett studieförberedande program, med inriktning mot naturvetenskapliga ämnen. Man lär sig om hur människan och djuren är uppbyggda, man läser matematik, kemi och fysik. Man får lära sig hur miljön fungerar och hur vi kan sköta den så att den inte blir förstörd. På naturvetenskapsprogrammet får man lära sig om de naturvetenskapliga lagarna både genom att läsa teori och genom att utföra praktiska experiment. På utbildningen får man lära sig ett språk till, utöver engelska.

 

Efter avslutad utbildning har man behörighet till de flesta grundutbildningarna vid universitet eller högskola. Vet man redan nu att man efter gymnasiet vill in på ett särskilt utbildningsprogram som kräver en viss behörighet, har man möjlighet att läsa de kurser som behövs.

- Naturvetenskap -

Här får man djupare kunskaper inom ämnena matematik, fysik, kemi och biologi.