Sök utbildning:

Prenumerera på våra nyheter via RSS

Serie- och bildberättarprogrammet, 120 hp - HIG

Utbildare/skola

Högskolan i Gävle

Kommun(er)

Gävle

Hemsida

Klicka här

Utbildningspresentation

Serie- och bildberättarprogrammet, 120 högskolepoäng

Högskolan i Gävle har den enda högskoleutbildning i Sverige inom serie- och bildberättande. Utbildningen äger rum på campus i Gävle, där varje student har sin egen ateljéplats.

Om utbildningen serie- och bildberättande vid Högskolan i Gävle

Inom många områden behövs det människor som kan använda bild och text för att beskriva olika förhållanden, nya idéer eller för att visualisera abstrakta problem. Serie- och bildberättarprogrammet riktar sig mot dig som vill lära dig att berätta med bilder; att foga text till bilder och att sammanfoga bilder till serier eller böcker.

Programmet ger dig redskap för att kunna teckna, färglägga, skissa, skriva manus och storyboards genom både manuellt och datorbaserat arbete. Du får lära dig vad det innebär att foga bilder i läsordning, hur man använder penna, tusch, akvarell och dator för att kunna designa bilder och bildberättelser.

De tre första terminerna är gemensamma och syftar till att ge grundläggande färdigheter och kunskaper om dramaturgi, formlära, serieteckning, bildberättande och databehandling.

Den fjärde terminen väljer du en av två inriktningar

  • serieteckning och det klassiska hantverket att producera strippar och längre serier
  • bildberättande, som täcker ett bredare fält

I båda inriktningarna ingår ett projektarbete om 15 hp samt föreläsningar i branschkultur och branschkunskap.

Utbildningen är förlagd till campus Gävle. Kurserna är integrerade och löper för det mesta parallellt under terminen. Varje examination ska vara en färdig produkt som kan läggas till en portfölj och användas när du söker uppdrag.

Efter utbildningen serie- och bildberättande vid Högskolan i Gävle

Serietecknare och bildberättare arbetar oftast som frilans och söker uppdrag på egen hand inom olika områden såsom serietecknare, illu­stratörer, animatörer, speldesigner, barnboks­illustratörer, skämt- och reklamtecknare.
Med utbildningen har du dels en egen portfölj att visa upp, dels har du lärt dig hur det går till på en redaktion och hur man samarbetar med manusförfattare och med andra yrkesgrupper inom branschen.

Examen

Högskoleexamen.

Ansökan och behörighet

Intresserad av utbildningen serie- och bildberättande vid Högskolan i Gävle?

Behörighetskrav:
Endast grundläggande behörighet krävs.

Urval:
60% betyg, 40% högskoleprov.

Utbildningsstart:
Denna utbildning kommer att vara sökbar först hösten 2013.

Särskilt urval:
Under förutsättning av Högskoleverkets beslut tillsätts platserna av Högskolan i Gävle genom bedömning av särskilda arbetsprover som doku­menterar förmågan att uttrycka sig i bild samt genom intervjuer.

Dina arbetsprover ska vara

1. En ensides serie
2. En karikatyr av en allmänt känd person (dvs.inte din kompis eller lärare)
3. 4 st. modellteckningar
4. Upp till 4 st. valfria arbetsprover

Samtliga arbetsprover ska vara format A4.

Övrigt:
Ingen datorvana krävs. Studenterna lär sig och använder Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, GoLive!, Acrobat och Flash.

För mer information om utbildningen samt ansökan fyll i en intresseanmälan nedan.