Sök utbildning:

Prenumerera på våra nyheter via RSS

Civilingenjörsutbildning Bioteknik 300 hp, KTH, Stockholm

Utbildningspresentation

Civilingenjörsutbildning Bioteknik 300 hp, KTH, Stockholm

Civilingenjörsutbildningen i Bioteknik är en bred utbildning som kommer att ge dig en god grund för din framtida yrkesverksamhet. Du är säkert medveten om att ny kunskap inom biotekniken har revolutionerat vår förståelse av biologiska system och skapat många nya möjligheter till tillämpningar.

Vårt mål med utbildningen är att du skall få del av den nya kunskapen så att du aktivt kan ta del i den snabba utveckling som sker inom detta område. Som civilingenjör i bioteknik kommer du att samverka med många andra discipliner. En gedigen kunskap i kemi, fysik och matematik behöver du därför också för att lyckas bra.

Civilingenjörsutbildningen ger dig verktyg att utveckla processer och produkter samt analysera och lösa problem inom många olika typer av verksamheter. Förutom god kompetens i bioteknik är kunskaper i informationssökning, rapportskrivning och muntlig presentation viktiga i din framtida yrkesutövning. Dessa områden integreras i undervisningen och tränas under hela utbildningen.

För att möta förändringar inom bioteknikområdet kommer utbildningen kontinuerligt att anpassas och du kommer att starta din utbildning i ett program som möter dagens och morgondagens behov. Du kommer att ha stor valfrihet att komponera kurskombinationer själv och om du är intresserad av att studera utomlands en period finns stora valmöjligheter vid de främsta universiteten i världens alla hörn.