Sök utbildning:

Prenumerera på våra nyheter via RSS

Byggnadsutformning, 180 hp, Linnéuniversitetet Växjö

Utbildare/skola

Linnéuniversitetet

Kommun(er)

Växjö

Hemsida

Klicka här

Utbildningspresentation

Byggnadsutformning, 180 hp, Linnéuniversitetet Växjö

Programmet vänder sig till dig som är intresserad av den byggda miljön. Studierna ger kunskaper i byggnadsteknik, produktion och projektledning men har också en tydlig inriktning mot digital visualisering och byggnadsutformning. Du får kunskap om formgivningens möjligheter och betydelse för den byggda miljön.

Utbildningen inleds med kurser som behandlar byggnaders tekniska funktion. Kurser om samverkan i projekt där ekonomi, kvalitet och miljö är viktiga ingår. Du studerar byggnaders tekniska utförande, traditionella byggnadsmetoder och nytänkande i modernt trähusbyggande. Vidare gör du flera studiebesök på byggarbetsplatser.

Om du har ett stort intresse för den byggda miljöns teknik och estetik, så är det här ett utbildningsprogram för dig. Studierna ingår i det byggtekniska området och kombinerar teknik och byggnaders formgivning och arkitektur. Formgivningens betydelse och vilka möjligheter den innebär för den byggda miljön är kunskaper som du också får med dig från den här utbildningen.

Längre fram i utbildningen kommer kurser om arkitektur och bostadens utformning. I visualiseringskursen prövar du modellbygge i digital miljö. Längre fram kommer kursen som behandlar inneklimat och energihushållning. Under det tredje året startar ett större projekt i byggnadsutformning där du tar med kunskaper från alla tidigare kurser och arbetar så som man gör ute i byggbranschen. Konsulter från byggsektorn medverkar i undervisningen.

Byggbranschen behöver medarbetare som utvecklar lösningar som uppfyller både tekniska, ekonomiska, funktionella och estetiska krav.

Du kan arbeta på konsultföretag och arkitektkontor, både med projektering, förvaltning, underhåll och med inredning.

Flera av programmets kurser ges i samarbete med Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik. I utbildningen ingår också några kurser som ges på distans.

Teknologie kandidatexamen

Ansökan och behörighet

Linnéuniversitetet önskar inte att du skickar intresseanmälan genom formuläret nedan.

Gå istället direkt in på Linnéuniversitetets hemsida för mer information om antagning och sista ansökningsdatum till denna utbildning.