Sök utbildning:

Prenumerera på våra nyheter via RSS

Food & Beverage Manager (YH-utbildning) - Företagsekonomiska Institutet i Stockholm

Kommun(er)

Stockholm

Hemsida

Klicka här

Utbildningspresentation

Food & Beverage Manager (YH-utbildning)
- Företagsekonomiska Institutet i Stockholm

Om utbildningen Food & Beverage Manager vid FEI i Stockholm

Food & Beverage Manager är en Yrkeshögskoleutbildning (Yh) som anordnas i samverkan med arbetslivet och på uppdrag av Myndigheten för yrkeshögskolan. Utbildningen är på 230 poäng och ger en Yrkeshögskoleexamen.

Food & Beverage Manager (YH-utbildning) - Företagsekonomiska Institutet i Stockholm

Att studera en Yh-utbildning inom FEI innebär särskilda fördelar. Företaget är ett respekterat i näringslivet och ett av Sveriges mest välkända utbildningsföretag. FEI är ett starkt varumärke som är värdefullt för dig när du söker arbete efter avslutad utbildning. Du studerar heltid under 46 veckor varav 12 veckor är praktik s.k. Lärande i arbete (LIA ) som genomförs i form av arbetslivsanknutet projekt. Varje kurs innefattar två föreläsningstillfällen per vecka. Föreläsare och lärare som medverkar i utbildningen är personer med anknytning till yrkesområdet. Gästföreläsare från arbetslivet medverkar regelbundet och studiebesök arrangeras av näringslivet.

Vad gör en Food & Beverage Manager?

En Food & Beverage Manager har en ledande befattning med personalansvar för en grupp personer inom hotell- och restaurangnäringen. Hon eller han leder gruppen på ett inspirerande och professionellt sätt. Exempel på sådana befattningar är kökschef, enhetschef, driftschef eller restaurangchef, beroende på företagets organisationsstruktur.

Efter utbildningen Food & Beverage Manager vid FEI i Stockholm ska den studerande ha:

  • kunskaper om vilka krav som ställs på en F&B Manager inom hotell- och restaurangbranschen
  • färdigheter i ekonomi, ledarskap, praktiskt personalarbete, ansvarsfull alkoholservering, servicekunskap, livsmedelskunskap/säkerhet
  • kompetenser för att leda och utveckla verksamheter inom området Food och Beverage
  • kompetens för att kunna arbeta som kökschef, enhetschef, driftschef och restaurangchef, beroende på företagets organisationsstruktur

Examen

Examensbevis Food & Beverage Manager

De som genomfört utbildningen till fullo får ett examensbevis. Examensbeviset utdelas under högtidliga former vi den årliga FEI Galan på Grand Hotel i Stockholm! FEI Galan är först och främst ett tillfälle för anhöriga, studiekamrater, lärare och andra att umgås, ha trevligt tillsammans och fira att studierna är avklarade.

Ansökan och behörighet

Intresserad av utbildningen Food & Beverage Manager vid FEI i Stockholm?

Utbildningsstart: Hösten 2013

Behörighet:
Behörig att antas till utbildningen är den som fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng eller motsvarande inom gymnasial vuxenutbildning. Behörigheten kan också bestå av att man genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig yrkeshögskoleutbildning.

För mer information om utbildningen fyll i en intresseanmälan nedan.