Sök utbildning:

Prenumerera på våra nyheter via RSS

Orientalistikprogrammet, 180 hp, Uppsala Universitet

Utbildare/skola

Uppsala Universitet

Kommun(er)

Uppsala

Hemsida

Klicka här

Utbildningspresentation

Orientalistikprogrammet, 180 hp, Uppsala Universitet

Orientalistikprogrammets centrala regioner - Mellanöstern, Iran, Turkiet och Indien - är idag mer aktuella än någonsin och ständigt synliga i mediabevakningen. Genom historien har regionen alltid spelat en viktig roll i världens utveckling. Här har de stora världsreligionerna sitt ursprung. Kulturellt är regionen präglad av bl a judar och greker, perser och araber, turkar och kurder, som gett upphov till dagens mångskiftande situation med olikartade politiska system och sociala strukturer.

Innehåll

Orientalistikprogrammet är inriktat på språkliga och kulturella förhållanden i Mellanöstern, Nordafrika, Central- och Sydasien. Bland annat studerar du politiska, religiösa, ekonomiska, språkliga och litterära förhållanden i historia och nutid. Detta utgör ungefär hälften av studierna. Förståelse av kultur och språk är tätt förbundna. Därför utgör språket en mycket viktig del av utbildningen. Ungefär hälften av varje termin ägnas åt språkstudier. Programmet har fyra huvudinriktningar med fokus på olika språk: arabiska, persiska, turkiska och hindi.

Orientalistikprogrammets idé är att språk skall studeras, läras och analyseras mot bakgrund av kunskaper om kultur och samhälle, liksom att kultur och samhälle skall studeras och analyseras mot bakgrund av gradvis fördjupade språkkunskaper. Ungefär hälften av varje termins studier ägnar du åt huvudspråket: arabiska, persiska, turkiska eller hindi. Andra hälften ägnar du åt samhälls- och kulturstudier. Vissa av dessa delkurser är gemensamma, till exempel de som avser geografiska, sociala och religiösa områden, andra är knutna till huvudspråket, exempelvis kurser som berör regionala, historiska och litterära förhållanden.

Du rekommenderas att tillbringa den fjärde terminen vid en av institutionen godkänd språkskola i regionen. Om du väljer att stanna i Sverige ägnas denna termin i stället åt en fördjupning inom översättningsteori och ett mer självständigt språkligt orienterat projektarbete. Under det tredje året ges specialkurser med inriktning på språk och litteratur, religion, statskunskap och nationalekonomi. Under den avslutande terminen genomför du ett examensarbete baserat på dina språkkunskaper och din specialinriktning.

Orientalistikprogrammet ger behörighet till vidare studier inom den avancerade nivån av Orientalistikprogrammet.