Sök utbildning:

Prenumerera på våra nyheter via RSS

Mekatronikingenjör, 180 hp, Karlstad Universitet

Utbildare/skola

Karlstad Universitet

Kommun(er)

Karlstad

Hemsida

Klicka här

Utbildningspresentation

Mekatronikingenjör, 180 hp, Karlstad Universitet

Högskoleingenjörsprogrammet i mekatronik är en utbildning i gränslandet mellan maskin-, elektro- och datateknik. Industriell IT spelar här en central roll vid framtagning av nya systemlösningar. Elektronik och olika typer av processorer används i allt fler produkter och produktionssystem. Exempel på detta är bilar, flygplan, mobiltelefoner, mobila robotar samt automatiserade produktionssystem. Utbildningen är en bred, generell utbildning där dessutom ekonomi, projektledning och människa- maskinsystem gör att tekniken placeras i ett större sammanhang.

Högskoleingenjörsutbildningen i mekatronik är baserad på de tre traditionella kunskapsområdena maskinteknik, elektroteknik och datateknik som tillsammans utgör mekatronik. Det innebär att du läser ämnen som matematik, mekanik, maskinelement, hydraulik och pneumatik, robotteknik, ellära, analog och digital elektronik, styr- och reglerteknik, mätteknik, datateknik och programmering.

Dessutom läser du viktiga ämnen som matematik och ekonomi. Projektbaserade kurser binder sedan ihop de olika ämnesområdena till en helhet. Genom ditt val av kurser kan du under det tredje året profilera din utbildning mot mekanik, hållfasthetlära, robotik, reglerteknik, elektronik eller datavetenskap. Du kan också bredda den mot andra ämnesområden genom att välja kurser i till exempel ekonomi eller språk. Det är också möjligt att förlägga en del av dina studier till andra universitet och högskolor, även utomlands. Utbildningen avslutas med ett examensarbete som ofta utförs på uppdrag av något företag.

Utbildningsnivå: Grundutbildning
Undervisningsspråk: Svenska
Förkunskaper: Ht -10: Grundläggande behörighet samt Matematik D och Fysik B. Områdesbehörighet 8, med undantag för och Kemi A. Vt -11: Grundläggande behörighet samt Matematik C och Fysik A. Du som börjar på vårterminen inleder med en behörighetsgivande bastermin. På höstterminen följer du sedan utbildningens ordinarie studiegång.